1970.08.23 Graz – List O. Leonarda do O. Michała

List O. Leonarda Kowalówki do O. Michała Machejka.1

JM+JT

Pax Christi.

Graz, 23.08.1970

Czcigodny Drogi Ojcze!

Jestem już drugi dzień w Grazu. O. Andrzej, przeor, gości O. Prowincjała i mnie z wielką życzliwością. Jutro jedziemy do Maria Zell, a w środę do Wiednia i do Polski. Jestem trochę przejęty, a sny też mnie niepokoją.

Z O. Prowincjałem rozmawiam trochę o misjach, robimy plany. Już zaczynam go przekonywać, że powinien posłać dużą grupę, od dziesięciu do dwunastu ojców. Był zaskoczony, ale widzi sam, że dla dobra naszej pierwszej misji i dla dobra osobistego misjonarzy jest to konieczne.

Chcą jechać: O. Dominik, O. Sylwan, podprzeor z Krakowa, O. Klaudiusz. O. Prowincjał pragnie, abym ja jechał także i prowadził, i organizował. Odpowiadam, że nie wiem. Czekam na wyraźny znak, bo w tym wieku to przecież za późno zaczynać. Ale ufam, że ten znak przyjdzie, że poznam, co mam robić. Chciałbym być tam, gdzie mnie Bóg chce mieć. Zawierzyłem się całkowicie Ojcowskiej Opatrzności Boga i On sam mnie prowadził i kierował tak, że przesiedziałem w Rzymie prawie 2 lata, zrobiłem studium pastoralne, doktorat, wydałem tezę. Są to rzeczy, które przeszły moje pragnienia i zamiary. Więc teraz nie mogę postąpić inaczej, jak tylko spuścić się na Pana. (…)

Napisaliśmy do trzech biskupów Afryki po francusku, że Prowincjał ze swoją Radą rozważy przysłane propozycje i zadecyduje po przyjeździe z Rzymu2, a misjonarze mogliby przyjechać na wrzesień 1971, by rozpocząć kurs języka tubylczego. Prosiliśmy, aby przysłali oficjalną prośbę o większą grupę misjonarzy, – jeśli można – potwierdzoną przez Konsulat Polski.(…)

Następny list napiszę już z Polski. Serdecznie pozdrawiam.

O. Leonard od Męki Pańskiej

1AKP OCD, AMBR 5/39, k.2r

2Wspomniana decyzja dotyczy wyboru kraju dla założenia karmelitańskiej misji.

Pobierz pdf 1970 08 23 Graz – List O. Leonarda do O. Michała