1971.01.22 Poznań -List O. Leonarda do O. Sekretarza Prowincjalnego Prowincji Francuskiej.

List1 O. Leonarda do O. Sekretarza Prowincjalnego Prowincji Francuskiej.2

J+M+J

Poznań, 22 stycznia 1971 r.

Najczcigodniejszy Ojcze,

Mam nadzieję, że pamięta Ojciec O. Leonarda, Sekretarza Prowincjalnego Misji OCD z Polski. Piszę do Ojca, jako do Sekretarza Prowincjalnego prosząc, żeby zechciał trochę nam pomóc.

Nasza Polska Prowincja przyjęła misję w Burundi, gdzie mówi się po francusku, dlatego jesteśmy zobowiązani udać się do Francji, aby nauczyć się Waszego języka, co mamy zamiar uczynić w miesiącach: lipcu i sierpniu 1971 roku.

Czcigodny Ojcze, proszę, by Ojciec był tak dobry i uzyskał u Waszego Czcigodnego O. Prowincjała i Czcigodnego O. Przełożonego z Avon, by zechcieli przyjąć do tego konwentu dwóch lub trzech z naszych Misjonarzy, tj. jednego ojca i dwóch braci (konwersów).

Nasza grupa liczy dwanaście osób i nie będziemy w stanie opłacić kosztów noclegu i wyżywienia dla wszystkich.

Byłbym bardzo wdzięczny, jeśli Wasza Wielebność lub O. Andrzej, którego poznałem na Międzynarodowym Kolegium w Rzymie, zechcielibyście ułatwić im naukę języka francuskiego.

Proszę uprzejmie odpowiedzieć mi, czy to będzie możliwe.

Proszę przyjąć, Czcigodny Ojcze, moje braterskie pozdrowienie, jak i zapewnienie o moich modlitwach.

O. Leonard OCD

1Oryginał w języku francuskim.