1971.01.26 Warszawa – List O. Leonarda do Ks. Biskupa Jana Wosińskiego.

List O. Leonarda do Ks. Biskupa Jana Wosińskiego.1

Warszawa, 26.01.1971 r.

Jego Ekscelencja
Najprzewielebniejszy Ks. Bp. Dr. Jan Wosiński
Warszawa
Dziekania 1
Płock

Ekscelencjo

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła samodzielną placówkę misyjną w Afryce Centralnej, w Burundi, na którą wyjeżdża grupa misjonarzy złożona z dziesięciu kapłanów i dwóch braci zakonnych. Misjonarze wyjadą w czerwcu br. na studium języka francuskiego do Francji, a we wrześniu staną już na ziemi afrykańskiej.

Prowincja Polska wznawia tę pracę misyjną po wiekowej przerwie.

Uwiadamiając Waszą Ekscelencję o tym fakcie, zwracam się równocześnie z pokorną i jak najgorętszą prośbą o pomoc w przygotowaniu tej wyprawy misyjnej, a potem w jej utrzymywaniu.

Znając oddanie Waszej Ekscelencji dla sprawy Misji Kościoła, ośmielam się złożyć ufnie moją prośbę w Jego ręce i serce.

Całując ręce i pierścień Waszej Ekscelencji łączę wyrazy najgłębszej czci.

O. Leonard od Męki Pańskiej.

Sekretarz Prowincjalny Misji OCD