1971.03.05 Poznań – List O. Leonarda do ks. Bp P. Ramondot.

List O. Leonarda do Ks. Bp P. Ramondot.1

JM + JT2

Pax Christi!

Poznań 5.03.1971

Do Jego Ekscelencji

Najczcigodniejszego

Ks. Biskupa P. Ramondot

Ekscelencjo,

Dziękuję za miły list z dn. 22 lutego 1971. Według rady Ks. Biskupa napisałem natychmiast do Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, aby uzyskać 9 stypendiów dla naszych misjonarzy. Gdy otrzymam odpowiedź, poinformuję Ks. Biskupa.

Jeśli chodzi o naszą naukę francuskiego, jestem spokojny, gdyż, jeśli nie uzyskamy stypendiów od Pana Prezydenta, to wiemy, że możemy liczyć na pomoc Waszej Ekscelencji. (…)

Proszę przyjąć moje szczere podziękowania i zapewnienie o modlitwach.

O. Leonard od Męki Pańskiej OCD

1AKP OCD, AMBR 5/16, k.35 r

2Oryginał w języku francuskim.

Pobierz w pdf 1971 03 5 Poznań – List O. Leonarda do ks. Bp P. Ramondot.