1971.03.05 Poznań – List O. Leonarda do Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski.

List O. Leonarda do Pana Prezydenta Stowarzyszenia Przyjaciół Polski.1

JM + JT2

Pax Christi!

Poznań 5.03.1971

Do Pana Prezydenta

Stowarzyszenia Przyjaciół Polski

15, rue Vernet – Paryż 8 dzielnica

Panie Prezydencie,

Zwracam się z pokorną prośbą i zapytaniem, czy byłoby możliwe uzyskanie 9 stypendiów na naukę francuskiego podczas lipca i sierpnia 1971 roku, bądź na Instytucie Katolickim, bądź na Alliance Francaise?

Chodzi o polskich misjonarzy Karmelitów Bosych, którzy przyjadą w czerwcu, aby studiować język francuski w Paryżu, i którzy 30 sierpnia wsiądą do samolotu do Burundi, gdzie Polska Prowincja Karmelitów otworzy misję.

Ja sam korzystałem już z dobroci Pana Prezydenta, gdyż w 1969 roku uczęszczałem na Letni Kurs Uniwersytecki j. francuskiego na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise.

Proszę więc usilnie o tę samą łaskę dla mych braci misjonarzy. Wiem, że te stypendia są zarezerwowane dla polskich studentów z Rzymu, ale ufam, że będziecie mogli rozszerzyć je także i na nas, którzy przyjedziemy bezpośrednio z Polski, ponieważ znajdziemy się we Francji w bardzo trudnych warunkach materialnych, bez pieniędzy.

Oczekując na łaskawą odpowiedź Pana Prezydenta, pozostaję z wyrazami szacunku i wdzięczności.

O. Leonard Kowalówka OCD

1AKP OCD, AMBR 5/16, k. 34 r.