1971.03.17 Poznań – List O. Leonarda do O. A. Rouille

List O. Leonarda do O. A. Rouille 1

JM + JT2

Pax Christi

Poznań 17.03.1971

Czcigodny Księże,

Dziękuję za list z 17 lutego, a także za Ojca wysiłki, by znaleźć dla nas zakwaterowanie w Paryżu. Czekam na Ojca odpowiedź w tym względzie. Byłbym zadowolony, jeśli mógłby Ojciec znaleźć dwa miejsca u sióstr zakonnych dla Ojców, którzy tak by woleli.

Co zaś dotyczy Mszy Świętych za rok 1970, już je odprawiłem, a za rok 1971 wkrótce odprawię.

Zechciejcie, Czcigodny Księże, przyjąć wyrazy mojego szacunku i zapewnienie o mych modlitwach.

O. Leonard OCD

1AKP OCD, AMBR 5/16, k. 36 r.

2Oryginał w języku francuskim.

Pobierz w pdf 1971 03 17 Poznań – List O. Leonarda do O. A. Rouille