Akt zawierzenia misji św. Józefowi

Św. Józefie Opiekunie Jezusa Chrystusa i Oblubieńcze Maryi Dziewicy! Tobie Bóg powierzył Syna Bożego! Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus Pan stał się człowiekiem. Dziś i my sami przychodzimy do Ciebie z ufnością! Pragniemy Ci podziękować za 50 lat Twojej opieki nad naszymi misjami karmelitańskimi w Burundi i Rwandzie. Pragniemy Ci podziękować za Twoją ojcowską opiekę nad naszymi misjonarzami, braćmi Afrykańczykami, przyjaciółmi i współpracownikami misji. Przez cały ten czas broniłeś ich w niebezpieczeństwach, byłeś im wzorem życia duchowego i apostolskiego, uczyłeś ich pokory i twórczej odwagi, życia w ukryciu i gorliwości o zbawienie dusz. Spójrz dziś łaskawie na klęczących u Twych stóp Jezusowych misjonarzy oraz tych którzy duchowo są z nimi zjednoczeni. Pragniemy na nowo powierzyć się Twojej opiece i zawierzyć Tobie nasze misje, życie naszych misjonarzy i serca naszych braci Afrykańczyków, którzy podejmują odpowiedzialność za dalsze dzieje misyjnego trudu. Ty sam przeżyłeś wiele rozczarowań i tajemniczych wydarzeń. Godziłeś się jednak ze swoją historią, umiałeś rezygnować ze swoich oczekiwań i akceptowałeś drogę, po której prowadził cię Bóg. Nie byłeś człowiekiem biernie zrezygnowanym, lecz mężnie zmagającym się z przeciwnościami. Nie ulegałeś lękom, lecz z męstwem pełnym nadziei pokonywałeś piętrzące się przeszkody. Ucz nas św. Józefie twórczej odwagi w obliczu trudności, byśmy nie uciekali z pola walki, lecz zdobywali się na twórczą wiarę w obliczu problemów. Przez minionych 50 lat uczyłeś takiej postawy naszych misjonarzy i afrykańskich współbraci, gdy byli po wiele razy zmuszani do opuszczenia Burundi i Rwandy z powodu wojny, nienawiści, prześladowań czy nędzy. Tak jak ty, nosili oni w sercu pragnienie by Jezus była znany i kochany. Uproś nam u Boga tę łaskę, byśmy jak Ty strzegli z całych sił naszego skarbu wiary, którym jest Jezus i Maryja. Byśmy za Twoim wzorem bronili, chronili i otaczali czcią Syna Bożego i Jego Matkę Maryję. W zjednoczeniu z Pasterzami Kościoła i Zakonu karmelitańskiego w Burundi i Rwandzie, zawierzamy Tobie i Maryi Matce Słowa, Królowej Pokoju, Kościół w obu tych krajach, wszystkie diecezje i wszystkie parafie w których żyją i pracują nasi współbracia. Wyjednaj im tę łaskę by stawali się mistrzami duchowymi i przewodnikami wiary dla innych. Zawierzamy Twojej opiece św. Józefie narody tych krain, przywódców i wszystkich rządzących. Uproś dla nich upragniony trwały pokój i zgodę. Zawierzamy Twojej opiece naszych katechistów, katechumenów i neofitów – wyjednaj im łaskę poznania prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa, ukochania jej i dzielenia się nią z innymi. Zawierzamy Ci dziś nas samych, nasze domy rekolekcyjne, domy studiów i parafie z wszystkimi stacjami misyjnymi w obu pięknych krajach Burundi i Rwandy. Zawierzamy Ci wszystkich naszych afrykańskich braci, którym przekazaliśmy skarb wiary i wprowadzili do ziemi Karmelu. Teraz oni przejmują odpowiedzialność za dalsze dzieło głoszenia wiary i karmelitańskiego życia na kontynencie afrykańskim. Bądź im obrońcą i opiekunem, przewodnikiem i wychowawcą by stawali się dla innych karmelitańskimi misjonarzami. Św. Józefie troskliwy Obrońco Chrystusa, spraw byśmy podejmowali odpowiedzialnie troskę o te nowe powołania, nie zatrzymywali ich dla siebie, lecz czynili ich uczniami Chrystusa. Przynoszą oni s sobą tajemnicę i zupełną nowość. Dopomóż nam byśmy pomagali im stawiać się coraz bardziej zdolnymi do samodzielnego kroczenia po drogach życia duchowego i karmelitańskiego. Wstawiaj się za nami przed Bogiem byśmy dla każdego byli taj jak Ty dla nas, cieniem Ojca niebieskiego. Spójrz św. Józefie na misjonarzy, kapłanów, braci, siostry zakonne i świeckich, którzy opuszczają swój kraj rodzinny by głosić Ewangelię aż po krańce świata. Bądź im obrońcą i opiekunem, umocnieniem i ratunkiem przed upadkiem. Prowadź ich. Podnoś na duchu. Oświecaj swoim przykładem i wspieraj potężnym wstawiennictwem. Uproś im zdrowie i siły do życia i dalszego posługiwania. Zawierzamy Tobie św. Józefie wszystkich którzy cierpią z powodu braku pracy i środków do życia, którym brak dobrej edukacji i miłości. Spraw by nasi misjonarze byli uważni na ich potrzeby i dzielili się tym co otrzymują od przyjaciół i dobrodziejów. Zawierzamy Tobie św. Józefie wszystkie nasze wysiłki by Jezus był znany i kochany. Przyjdź z pomocą tym którzy upadają i pragną się podnieść. Uzdrawiaj rany tych, którzy cierpieli i nadal cierpią na tej ziemi. Zachowaj wszystkich Burundyjczyków i Rwandyjczyków w łase i pokoju. O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam. Prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę. Broń nas od wszelkiego zła teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen