ALBUM „KARMELICI BOSI NA DAWNEJ FOTOGRAFII”

Jedyny w swoim rodzaju ALBUM „KARMELICI BOSI NA DAWNEJ FOTOGRAFII”, autorstwa o. Jerzego Zielińskiego archiwisty naszej Prowincji, ukazał się w Wydawnictwie Karmelitów Bosych, dzięki ofiarności Przyjaciół Misji karmelitańskich z Rzeszowa Państwa Mieczysława i Lilianny Dopart.

Zamieszczone w albumie fotografie zostały wykonane w przedziale czasowym od końca XIX wieku aż po lata sześćdziesiąte XX wieku. Tematycznie wiążą się z dziejami karmelitów bosych na obecnych i dawnych ziemiach Rzeczpospolitej. Jedne przedstawiają osoby i wydarzenia, a inne klasztory i ich otoczenie. Większość z nich została wykonana przez samych karmelitów bosych, zwłaszcza te z połowy XX wieku. Tam, gdzie to było możliwe, podano ich autora. Pamiętać bowiem należy, że zakonny styl życia wymagał od karmelitów pokory i zapomnienia o sobie, dlatego niechętnie podpisywali swoje dzieła. Fotografie mówią niekiedy więcej, niż może przekazać tekst, zwłaszcza wówczas, gdy zostaną opisane. Chociaż nie zawsze wykonano je z dbałością o jakość, to dla karmelitańskiej historii stanowią bezcenne źródło poznania minionych czasów. Znajdziemy na nich niemal wszystkich misjonarzy z okresu ich formacji lub posługi przed wyjazdem na misje. Układ fotografii w albumie nie odzwierciedla wątków tematycznych. Skorzystano natomiast z porządku chronologicznego, grupując zdjęcia w następujące po sobie dekady.
Album można zamówić w Wydawnictwie Karmelitów Bosych w Krakowie – www.wkb-krakow.pl. Zamawiając Album w Biurze Misyjnym, wspomagamy tym samym dzieło misji karmelitańskich w Afryce.