Tłumaczenie listów z życzeniami od Kleryków do Rodziców Adopcyjnych 2017r.

Życzenia na Boże Narodzenie od kleryka Vedasta

Br. MUNYANEZO Vedaste Marie od Dzieciątka Jezus 23/12/2017
Karmelita Bosy
Wikariat Regionalny Burundi – Rwanda
I rok Teologii

Najdroższy(a) Dobrodzieju(-jko),
Łaska Boga naszego Pana i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Tobą. Jestem bardzo zadowolony z nadarzającej się okazji, by przesłać Ci pozdrowienia i podzielić się Dobrą Nowiną o życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który narodzi się dla nas. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku. Zanurzamy się w Bożą Obecność, by w pełni uczestniczyć w przyjściu Jezusa na ziemię. Czuję się dobrze w tych przygotowaniach do Bożego Narodzenia. Jak już Ci pisałem, jestem we wspólnocie w Morogoro w Tanzanii, by kontynuować moją formację. Studiuję na pierwszym roku Teologii. Z całego serca dziękuję za to, co dla mnie robicie.

Wspólnota pomaga nam w radosnym odpowiadaniu na Boże powołanie i w doświadczaniu w każdej chwili piękna bycia poświęconym Panu. W tym, co dotyczy mego codziennego życia, jestem w dobrym zdrowiu i nauka idzie mi dobrze. Na wzór Najświętszej Maryi Panny pragnę podobać się Panu mówiąc moje „tak” każdego dnia. Jeśli to możliwe, proszę o wiadomości, byśmy mogli modlić się w Twoich intencjach każdego dnia. Kończąc, pragnę życzyć Ci RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO ROKU 2018. Niech Św. Józef, Opiekun Najświętszej Rodziny prowadzi Cię i chroni od wszelkiego zła. Dziękuję bardzo. Dziekuje Barzo. (słowa napisane po polsku).

Br. MUNYANEZA Vedaste Marie od Dzieciątka Jezus

 

Życzenia na Boże Narodzenie od kleryka Redempta

Br. MBONIMPA Redempteur od Matki Słowa
Bracia Bosi z Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
Prowincja Krakowska
Wikariat Regionalny Burundi – Rwanda
Dom Formacyjny Św. Teresy Benedykty od Krzyża
D. Sp. 19 Bujumbura
+257 22 243 243

Bujumbura, 23/12/2017

Drogi Przyjacielu w Chrystusie,
Mam zaszczyt napisać do Ciebie ten liścik, żeby Cię pozdrowić i złożyć najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Drogi Przyjacielu, chcę się podzielić z Tobą radością z narodzenia Jezusa w Betlejem. Niech ten Jezus napełni Cię radością.
Po ukończeniu 3 roku filozofii moi przełożeni uznali, że byłoby dobrze, gdybym zrobił rok stażu. Nawet, jeśli wielka odległość nas dzieli, Twoja szczerość i modlitwa towarzyszą mi w mojej wędrówce powołaniowej. Kończąc chcę złożyć Ci najszczersze i najgorętsze życzenia na ten rok, który się rozpoczyna. Mam nadzieję, że rok 2018 będzie bogaty w szczęśliwe wydarzenia dla Ciebie i dla wszystkich, którzy są Ci drodzy. Niech Wasze projekty we wszystkich dziedzinach życia skonkretyzują się. Życzę Wam dużo pogody we wszystkich sprawach. Dziękując Ci jeszcze raz za ducha ofiarności, zapewniam o moich najgorętszych uczuciach.
Do zobaczenia.

Br. Redempteur MBONIMPA

Życzenia na Boże Narodzenie od kleryka Oliviera

Br. Olivier NDUWIMANA od Niepokalanego Poczęcia
Bracia Bosi z Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
Prowincja Krakowska
Wikariat Regionalny Burundi – Rwanda
Dom Formacyjny Św. Teresy Benedykty od Krzyża
D. Sp. 19 Bujumbura
+257 22 243 243

Bujumbura, 23/12/2017

Drogi Przyjacielu, Dobroczyńco,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Dziecię narodzone w Betlejem!
Jestem bardzo zadowolony pisząc Ci ten list z okazji wielkiego wydarzenia w historii naszego zbawienia: Bożego Narodzenia.
Nie wiem, jak przeżywasz przygotowania do Bożego Narodzenia? Ja czuję się dobrze i tego samego życzę Tobie.
Drogi Przyjacielu, chcę podzielić się z Tobą radością Bożego Narodzenia. Chrystus – Zbawiciel, którego przyjście zapowiadali prorocy, Ten, którego lud Boży oczekiwał jako Odkupiciela i Zbawiciela, narodził się dla nas. To Emanuel, „Bóg z nami”. Niech to Dziecię narodzone w Betlejem przyniesie Ci radość, pokój i wszelkie błogosławieństwo. Ponieważ to mój pierwszy list do Ciebie, chciałbym, by nie był on ostatnim, lecz raczej by zapoczątkował więź braterską i przyjacielską między mną i Tobą. Jestem prawie na początku formacji, na pierwszym roku filozofii w Wyższym Seminarium w Bujumbura. Droga jest jeszcze długa, proszę więc byś mnie wspomagał, tak duchowo jak i materialnie. W ten sposób będziesz misjonarzem. Kończąc życzę Ci Szczęśliwego 2018 Roku. Niech Dziecię – Bóg, towarzyszy Ci podczas tego roku i całego twojego życia. Bądźmy zjednoczeni w modlitwie. Z braterskim pozdrowieniem

Br. Olivier NDUWIMANA od Niepokalanego Poczęcia

Życzenia na Boże Narodzenie od kleryka Mariusza

Br. NSAVYIMANA MARIUS od Eucharystii
Bracia Bosi z Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
Prowincja Krakowska
Wikariat Regionalny Burundi – Rwanda
Dom Formacyjny Św. Teresy Benedykty od Krzyża
D. Sp. 19 Bujumbura
+257 22 243 243

Bujumbura, 23/12/2017

Drogi(a) Przyjacielu(ko),
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Niech miłość, radość i pokój Chrystusowy zawsze będą z Tobą!
Drogi(a) Przyjacielu(ko), piszę ten krótki list, by złożyć Ci życzenia dobrych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2018.
Składam dzięki Bogu, który Cię strzegł i strzegł mnie podczas roku, który dobiega końca. Przyjaciel(łka), ten (lub ta), który daje z radością, jak i drugi, który otrzymuje, mają, według mnie to samo zadanie. Po pierwsze, dziękować Bogu, który daje nam to, czego potrzebujemy. Po drugie, głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci za to, kim dla mnie byłeś(aś) i za to, kim dla mnie jesteś.
Niech Pan Cię strzeże i błogosławi teraz i zawsze. Obecnie jestem na 2 roku filozofii i ufam, że Pan udzieli mi łaski kontynuowania mojej drogi powołaniowej. Kończąc życzę Ci wszelkich niezbędnych Łask przychodzących od naszego Pana Jezusa Chrystusa w 2018 roku, który wkrótce rozpoczniemy. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i najlepsze życzenia na 2018 rok.

Wasz Brat. NSAVYIMANA Mariusz od Eucharystii Bujumbura, 8/12/2017

Życzenia na Boże Narodzenie od kleryka Jana Marii

Br. Jan Maria NGEZAHAYO
Bracia Bosi z Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
Prowincja Krakowska
Wikariat Regionalny Burundi – Rwanda
Dom Formacyjny Św. Teresy Benedykty od Krzyża
D. Sp. 19 Bujumbura
+257 22 243 243

Bujumbura, 23/12/2017

Drogi Przyjacielu w Chrystusie,
Doświadczam wielkiej radości, że mam okazję pozdrowić Cię i życzyć dobrych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2018, który wkrótce się rozpocznie. Drogi Przyjacielu, święta, które się zbliżają są bardzo znaczące dla naszego życia chrześcijańskiego. Książę Pokoju, który się narodzi to Emanuel: Bóg z nami. Słowo Boże zgadza się przyjąć naszą śmiertelną naturę, by dać nam życie. Nie byliśmy godni podobnej łaski, lecz z powodu miłości Bożej zostaliśmy nią obdarzeni. Dlatego mamy potrzebę dziękować Bogu za dobrodziejstwa otrzymane podczas tego roku, który dobiega końca i błagać o miłosierdzie i błogosławieństwo na kolejny rok.
Przygotowuję się do ukończenia studiów filozoficznych i kończę 1 semestr trzeciego roku. W miłości braterskiej życzę Ci jeszcze raz radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Roku 2018. Niech będzie on dla nas rokiem prawdziwego nawrócenia, dobroci i łask.

Br. Jean Marie NGEZAHAYO od Miłosierdzia Bożego

Życzenia na Boże Narodzenie od kleryka Audace Marie

Br. Audace Marie od Eucharystii ISHIMWE Kola, Morogoro, 3/12/2017
Wspólnota Św. Teresy Benedykty od Krzyża

Drogi Dobroczyńco,
Z radością piszę do Ciebie, by podziękować Ci, podzielić się wiadomościami i przede wszystkim życzyć Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2018. Na studiach Teologii na Jordan University College w Morogoro w Tanzanii czuję się dobrze. Studia postępują naprzód. Naszą klasę tworzą uczniowie z różnych Zakonów i Kongregacji, pochodzący z 10 różnych narodów, co pomaga mi w otwieraniu się na to wielkie bogactwo różnorodności. W tej chwili jestem na 2 roku teologii (2017 – 2018). W tym roku podejmujemy różne tematy, które pomagają nam pogłębiać znajomość Kościoła, naszej Matki. Studiujemy drugą część Prawa Kanonicznego (Lud Boży), Etykę seksualną, Antropologię teologiczną, Pisma Św. Pawła, Teologię pastoralną, Historię reform, Teologię ciała, Modlitwę o uwolnienie i Egzorcyzm oraz Okresy Roku Liturgicznego. Te wykłady pomagają mi pogłębiać znajomość Pisma Świętego, Kościoła i działania ludzkiego.
Drogi Dobroczyńco, jestem wdzięczny z głębi serca za czyn miłosierdzia, w którego realizacji nie ustajesz, powodowany miłością do Kościoła, a szczególnie do mnie. Drogi Dobrodzieju, przekazuję Ci smutną wiadomość o pogrzebie mojej mamy, który miał miejsce 13.07.2017 roku. Proszę o modlitwę za nią i za moją rodzinę. 27.10.2017 otrzymałem święcenia lektoratu podczas Mszy Świętej, której przewodniczył O. Sylwester Msemwa, Wikariusz Karmelitów Bosych w Tanzanii. Co tyczy się apostolatu, to podczas tego roku akademickiego udzielam się w parafii uniwersyteckiej Sokoine University Agriculture ( Wyższa Szkoła Rolnicza), gdzie posługuję przy ołtarzu i pomagam w rozdzielaniu Komunii Świętej. We wspólnocie zaś przygotowywujemy wstęp do każdej Mszy Świętej i w soboty podczas Eucharystii, my, którzy studiujemy teologię, wygłaszamy refleksję w miejsce homilii. Drogi Dobrodzieju, pamiętam o Tobie zawsze w modlitwie. Proszę naszego Pana Jezusa Chrystusa, by rozlał Swe błogosławieństwo na Ciebie i Twoją Rodzinę.
RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NAJLEPSZE ŻYCZENIA NA 2018 ROK.

Br. Audace Marie od Eucharystii ISHIMWE

Życzenia na Boże Narodzenie od kleryka Emanuela

Br. Emanuel od Trójcy Świętej NTIRAMPEBA
Bracia Bosi z Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
Prowincja Krakowska
Wikariat Regionalny Burundi – Rwanda
Dom Formacyjny Św. Teresy Benedykty od Krzyża
D. Sp. 19 Bujumbura
+257 22 243 243

Bujumbura, 23/12/2017

Drogi(a) Dobrodzieju(jko),
Odczuwam wielką radość pisząc do Ciebie, by Cię pozdrowić i życzyć dobrych Świąt Bożego Narodzenia oraz by wyrazić moją wdzięczność.
Drogi(a) Przyjacielu(łko), moja radość z pisania tego listu jest zakotwiczona w Chrystusie, którego narodziny wkrótce będziemy celebrować.
Życzę Ci więc Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2018.
Twoje wsparcie tak duchowe jak i materialne napełnia mnie radością. Jesteś naprawdę świadkiem Chrystusa i głosisz w ten sposób Dobrą Nowinę. Pan Jezus tak zechciał a w Nim nie ma granic. Gdy dowiedziałem się, że mam moich Przyjaciół Dobrodziejów, moje serce podskoczyło z radości i tą radością z Wami się dzielę. Pomimo odległości jesteście blisko mnie i Pan wynagrodzi Wam Waszą bezinteresowność. Chcę też powiedzieć, że jestem na 2 roku filozofii i że noszę Was w moich modlitwach jako Przyjaciół, i mam nadzieję, że i Wy za mnie się modlicie. Małe Dzieciątko przychodzi, by zamieszkać z nami, to On, nasz Zbawiciel.
Jak pięknie jest być dziećmi Bożymi. To dzięki Jezusowi nimi jesteśmy. Niech Emanuel, który nam się narodzi, udziela Wam i Waszym Rodzinom Swej łaski i radości. Pozdrawiam Was i życzę Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Roku 2018.
Niech Jezus Chrystus będzie pochwalony w Waszych Rodzinach.

Br. Emanuel NTIRAMPEBA od Trójcy Świętej

Życzenia na Boże Narodzenie od kleryka Celestyna

Br. Celestyn od Św. Pawła KAVAMAHANGA
Bracia Bosi z Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
Prowincja Krakowska
Wikariat Regionalny Burundi – Rwanda
Dom Formacyjny Św. Teresy Benedykty od Krzyża
D. Sp. 19 Bujumbura
+257 22 243 243

Bujumbura, 23/12/2017

Drodzy Dobrodzieje, dzień dobry!!
Drogi(a) Dobrodzieju(jko), jestem zachwycony, że mogę wysłać Wam ten list, by podziękować za Wasz dar materialny i duchowy i życzyć Wam Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Roku 2018.
Mój(ja) Dobrodzieju(jko), jestem studentem drugiego roku filozofii, którego 1 semestr właśnie dobiega końca. Naprawdę, nie mogę Wam nie powiedzieć, że dzięki Wam postępuję i rosnę: w ciele i w duchu! Korzystam z tej szczęśliwej okazji, by życzyć Wam dobrych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego Roku 2018. Niech Nowonarodzony uczyni Was dyspozycyjnymi i uległymi, by czynić Wolę Ojca i niech Najśw. Maria Panna weźmie Was w Swe dłonie, jak brała Swego Syna. Niech ten 2018 rok przyniesie pokój i pogodę do waszych serc. Jeszcze raz: Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i najlepsze życzenia na 2018 rok. Zapewniam Was o moich skromnych modlitwach. Jeśli Pan zechce, ujrzymy się twarzą w twarz, nie tylko tu, na ziemi, ale także w niebie!
Niech Bóg Was błogosławi.

Br. Celestyn KAVAMAHANGA

Życzenia na Boże Narodzenie od kleryka Jana Chrzciciela

Br. Jan Chrzciciel MUTABARUKA od Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Bracia Bosi z Zakonu Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
Prowincja Krakowska
Wikariat Regionalny Burundi – Rwanda
Dom Formacyjny Św. Teresy Benedykty od Krzyża
D. Sp. 19 Bujumbura
+257 22 243 243

Bujumbura, 23/12/2017

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech zawsze będą z Wami, Drodzy Dobrodzieje. (2 Cor 13,13). Najdroższy Dobroczyńco, ściskam Cię z całego serca i raduję się Twą obecnością w Kościele! Drogi Dobroczyńco, Twoja bezinteresowność biegnie prosto do mojego kochającego serca. Żeby nie zajmować Ci zbyt dużo czasu, pomimo, że mam taką ochotę, piszę do Ciebie tylko tych kilka słów, by życzyć dobrych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2018 Roku. Trudno jednak na tym się zatrzymać bez napisania trochę o mojej formacji. Gdy pisałem poprzedni list byłem studentem 2 roku filozofii, obecnie jestem na 3 roku, który jest też ostatnim rokiem studiów filozoficznych. Jeśli taka będzie Wola Boża, w przyszłym roku rozpocznę studia teologiczne.
Jeśli chodzi o moje zdrowie, to czuję się dobrze. Przede mną egzaminy na koniec 1 semestru! Pozostańmy zjednoczeni w modlitwie! Moje serce przepełnia wdzięczność, której usta nie zdołają wyrazić, z tego też powodu na tym zakończę.

Wasz brat Jan Chrzciciel, (Jean Baptiste) MUTABARUKA od Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Życzenia na Boże Narodzenie od kleryka Anatola

Br. NTAKIRUTIMANA Anathole od Miłosierdzia Bożego
Karmelici Bosi
Wikariat Burundi – Rwanda

Najdrożsi Dobrodzieje,
Niech Łaska Boga, naszego Pana i dar jedności w Duchu Świętym będą z Wami.
Cieszę się, że mogę napisać do Was ten list, w którym przesyłam moje pozdrowienia. Chciałbym także życzyć Wam Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i dobrego wejścia w Nowy 2018 Rok. Z tej okazji chcę Wam powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny za Waszą pomoc materialną i duchową podczas mojej formacji. Czuje się dobrze na drodze powołania przez Boga, który nas kocha i cieszę się, że mogę odpowiedzieć na Jego miłość. I być uwielbieniem Trójcy Przenajświętszej, i być znakiem Królestwa Bożego. Jestem we wspólnocie w Morogoro w Tanzanii, by studiować filozofię. Dziękuje Wam z całego serca za to, co dla mnie robicie. Życzę wam dobrego zdrowia i dobrego przygotowania na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Jestem zdrowy i nauka idzie mi dobrze. Jeśli to możliwe, proszę o wiadomości od Was, byśmy mogli modlić się w Waszych intencjach i w intencjach Waszych Rodzin, co też czynimy codziennie. Dziękuję, życząc Wam jeszcze raz Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018. Zjednoczeni w modlitwie prośmy, by Najśw. Maria Panna, Matka i Opiekunka Zakonu Karmelitańskiego, która zaniosła Dobrą Nowinę do Elżbiety, udzieliła Wam radości przyjęcia Słowa Bożego, które stało się Człowiekiem.
Powierzam Wasze rodziny opiece Św. Józefa, Opiekuna Najśw. Rodziny. Dziękuję bardzo.
RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2018.

Br. NTAKIRUTIMANA Anathole