Drugie spotkanie zelatorów misji OCDS w Wadowicach

17 lutego 2024 r. miało miejsce w Wadowicach zwołanie 26 zelatorów misji ze wspólnot OCDS prowincji krakowskiej. Spotkanie miało cel formacyjny i przygotowawczy przed tegorocznym kiermaszem misyjnym w Czernej. Rozpoczęło się mszą św. o godz. 10. 00 celebrowaną przez o. Jana Ewangelistę prowincjalnego sekretarza misji. W homilii nawiązał on do myśli przewodniej pap. Franciszka na światowy dzień misyjny w roku 2023 r., zaczerpniętej z Ewangelii Łukasza o uczniach z Emmaus. Podkreślił, że normalną drogą do stania się misjonarzem jest osobiste spotkanie z Chrystusem na modlitwie, rozważanie Słowa Bożego, Eucharystia i wspólnota wiary w Kościele.
Konferencja po mszy św. poświęcona była rozważaniom pap. Benedykta XVI na temat sytuacji kryzysu w Kościele i osłabieniu ducha misyjnego, kierunków przezwyciężenia kryzysów oraz rodzajów naszego misyjnego zaangażowania. Po ożywionej dyskusji i wymianie poglądów, wszyscy byli zgodni, że należy rozpocząć od osobistego świadectwa życia we własnym środowisku, proponowaniu i zapraszaniu do włączenia się w dzieła pomocy misjom, dalszego kontynuowania tradycji kiermaszy misyjnych w Czernej prowadzonym i przygotowanym przez Świecki Karmel, umisyjnienia wspólnot OCDS przez całoroczną animację misyjną, modlitwę i wspieranie trzech projektów dla misji karmelitańskich: Biblia dla Afryki, Adopcja kleryka oraz Msze św. dla misjonarzy.
Około 12.30 przeszliśmy na obiad a następnie kontynuowaliśmy omówienie konkretnych form przygotowania kiermaszu misyjnego w Czernej, szczegółów dotyczących pracy zespołowej, przygotowania przedmiotów i uczestnictwa poszczególnych wspólnot. Jako podstawowy podręcznik praktycznej animacji misyjnej każdy z zelatorów otrzymał Misyjne serca, Wandy Bigaj.
Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.