Idźcie i głoście !!!

(Kol 3, 1-4)
„Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.”

Czytaj dalej…

Wsparcie projektu „Biblia dla Afryki”

„Gdy bierzemy do ręki świętą Księgę, aby ją czytać, otwiera się niebo nad nami i Bóg patrzy na nas z miłością, z nadzieją, z wiarą. Gdy czytamy Słowo Boga – On mówi do nas. Jeśli Go słuchamy – przemówimy do niego z głębi serca. (…) Czytanie, słuchanie i zachowanie Bożego Słowa to nie tylko dobra rada, zachęta, ale nakaz Boga! .. A nie można wierzyć, jeśli się nie zna Jego Słowa, gdyż „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17)”…

Czytaj dalej…

OTWORZYŁO SIĘ NIEBO NAD NAMI

Gdy przed dwoma laty weszliśmy w kontakt z nową wioską pigmejską, nie spodziewaliśmy się, że współpraca będzie tak efektywna. Po roku stało już tam 50 domów. Na otwarcie wioski przekazałem im kilka wskazówek, gestykulując, wskazywałem kierunek wschodni: Idźcie na wschód, tam stoi szkoła dla waszych dzieci; idźcie na wschód, tam jest wasz kościół parafialny; idźcie na wschód, tam jest urząd gminy. Tak o dziwo na jednej linii, znajdowały się te trzy ośrodki tak ważne dla życia rodziny.

Czytaj dalej…

Mamy trzech nowych Kapłanów Jezusa Chrystusa !!!

W sobotę 6 stycznie 2024r. odbyły się świecenia kapłańskie trzech naszych braci. Poniżej można zobaczyć zdjęcia z tego wydarzenia, jak też z wczorajszej Mszy św. prymicyjnej odprawionej w parafii Mpinga.

A tak pięć lat temu mówił o swojej drodze powołania br Omer Nshimirimana OCD. Poniżej film.

Módlmy się za niego, dwóch pozostałych braci: o. REDEMPTEURA i o. NICAISE oraz wszystkich kapłanów. Bardzo tej modlitwy teraz potrzebują. Módlmy się też za nowe, święte powołania do służby Bożej kapłańskiej, zakonnej i misyjnej.

Czytaj dalej…