Jeszcze o drugim spotkanie zelatorów misji OCDS w Wadowicach …

Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu zelatorów misyjnych OCDS w Wadowicach, krótka refleksja członkini czerneńskiej wspólnoty OCDS, Wandy Bigaj.

„Kilka refleksji z drugiego spotkania zelatorów misyjnych
Wspólnot Świeckiego Karmelu Prowincji Krakowskiej”
od rozczarowania do oczarowania
istnieją doczesne odchodzenia
i wieczne powroty
znów rozczarowana
do Emaus odchodzę
w drodze jakaś Osoba do mnie przyszła
pyta skąd? dokąd? dlaczego?
Pisma wyjaśnia
godziny kroków biegną
wyżalam: „a myśmy się spodziewali”
On pragnie iść dalej
proszę zostań
zostaje
dzień życia końca dobiega
Wieczerza
chrzęst łamanego chleba
bielmo z serca i oczu spada
nadal nie rozumiem wiele
serce płonie
widzę przebite Dłonie
Rabbuni! wołam
Jego już nie ma
wracam do sióstr i braci
ażeby i oni przyszli
spotkamy Go w Eucharystii
szybciej szybciej drogę przebiec
w siebie zaglądam
jak im zanieść to Spotkanie
doświadczenie tęsknoty i pokory
ten serca poryw
wszyscy powinni o tym wiedzieć
odkryłam misję
OPOWIEDZIEĆ
 

A poniżej można odsłuchać homilię i konferencję wygłoszoną na spotkaniu przez o. Jana Krawczyka OCD, Sekretarza Misji karmelitańskiej.