Misyjne spotkanie opłatkowe

W sobotę 13 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe przyjaciół misji karmelitańskich. Rozpoczęło się Mszą św. o godzinie 15.00 w kościele karmelitów bosych w Krakowie. Mszy św. dziękczynnej, wotywnej o Matce Bożej Szkaplerznej przewodniczył i homilię wygłosił – z racji przeszkodzenia o. Prowincjała – o. Grzegorz Tyma wiceprowincjał. Mszę św. celebrowali też ojcowie misjonarze: o. Eliasz Trybała, o. Sylwan Zieliński, o. Paweł Porwit, o. Jan Krawczyk jak też uczestniczył w niej misjonarz br. Ryszard Żak. Intencje Mszy św. w których modlono się, dotyczyły wszystkich sympatyków misji wspierających ją, uczestników Mszy św., zmarłych i wszystkich współpracowników i pomocników misji karmelitańskich.Transmisja internetowa umożliwiła duchową łączność wszystkich zainteresowanych misjami.

Celebrans w homilii wyjaśniał, że wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Chrystusa, gdyż Kościół jest z natury apostolski, misyjny. Przykładem może tu być św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która będąc siostrą klauzurową, stała się patronką Misji. Bardzo cierpiąca Teresa chodziła po ogrodzie w intencji misjonarza, który często jest bardzo zmęczony i zniechęcony. Kosztem swojego cierpienia pragnęła zmniejszyć jego trud.

Z jednej strony nasze zaangażowanie powinno być duchowe w wymiarze modlitwy, a równocześnie konkretne działanie.
Trzeba pamiętać, że Pan powołuje konkretnych ludzi do konkretnych zadań. Nas też powołuje abyśmy byli przede wszystkim apostołami Chrystusa.
Na koniec ojciec wiceprowincjał podziękował w imieniu ojca Prowincjała i całej prowincji za każdy dar duchowy i materialny wszystkim, którzy wspierają karmelitańskie misje w Afryce i są zaangażowani w nie w jakikolwiek sposób. Podziękował też wszystkim posługującym; o. Janowi Krawczykowi za koordynowanie pracy misjonarzy i spraw misji, p. Marioli Michaldo, za ogromny wkład w pracę w działanie biura misyjnego. Dziękował też tym, którzy nie mogli przybyć oraz wszystkim dobrodziejom i przyjaciołom misji.

Po Mszy św. w sali św. Anny wszyscy zebrani spotkali się na wspólnym kolędowaniu i dzieleniu się opłatkiem oraz mogli skosztować poczęstunku przygotowanego przez p. Piotra, klasztornego kucharza. Podczas spotkania była możliwość nabycia misyjnych pamiątek, szopek bożonarodzeniowych, miodów i książek. Atmosfera tego spotkania była bardzo radosna umożliwiająca rozmowy między osobami związanymi z misjami. Zelatorzy misyjni Świeckiego Karmelu z obu wspólnot rzeszowskich, tarnowskiej, krakowskiej i katowickiej mogli powspominać czas kiermaszu oraz podzielić się przemyśleniami dotyczącymi dalszej współpracy misyjnej. Radość wspólnego świętowania udzieliła się też ojcom Janowi Krawczykowi i Eliaszowi Trybale, którzy wśród uczestników spotkania, rozdawali wykonane przez o. Eliasza różańce. Uśmiech na twarzy o. Eliasza wieloletniego misjonarza uradował każdego. Wszyscy tworzyliśmy jedną misyjną, szkaplerzną rodzinę. Spotkanie zakończyła wspólna fotografia o. Jana Krawczyka z zelatorami.

Niech ten filmik pokaże choć ułamek radosnej atmosfery spotkania 🙂