o. Jan Kanty

o. Jan Kanty od Najświętszego Sakramentu i św. Matki Naszej Teresy

13 marca 2023, w godzinach popołudniowych w klasztorze w Poznaniu odszedł do Pana nasz Współbrat, o. Jan Kanty od Najświętszego Sakramentu i Naszej Matki Teresy (Jerzy Stasiński).

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 18 marca o godz. 1300 w Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu po czym nastąpi złożenie ciała do grobu na cmentarzu sołackim przy ul. Lutyckiej.

Wieczny odpoczynek racz dać mu Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

o. Jan Kanty od Najświętszego Sakramentu i św. Matki Naszej Teresy

Urodzony 27 czerwca 1933 w Luboniu k. Poznania.

Rozpoczęcie nowicjatu w Czernej: 17 września 1950.
Pierwsza Profesja zakonna: 18 września 1951 w Czernej.
Profesja uroczysta: 19 września 1954 w Poznaniu.
Święcenia diakonatu: 20 czerwca 1957 w Krakowie.
Święcenia prezbiteratu: 17 czerwca 1958 w Krakowie.

Kończył studnia teologiczne w Czernej (rok piąty, 1958 – 1959) a następnie podjął studia specjalistyczne z filozofii na KUL w Lublinie (1959 – 1962). Przez dziewięć lat wykładał filozofię dla naszych kleryków studentów filozofii w Poznaniu (1962 – 1971).

Wyraził swoją gotowość wyjazdu na misje i został wybrany. Przygotowywał się do wyjazdu wraz z pierwszą grupą 11 misjonarzy w Krakowie i Poznaniu (1970-1971). Wyjechał na misje do Burundi w czerwcu 1971. Po ukończeniu kursu języka kirundi odbył praktykę duszpasterską w Martyazo i Bukirasazi, parafiach prowadzonych przez Ojców Białych.  Został pierwszym proboszczem parafii w Musongati. Na misjach w Burundi przebywał aż do wyrzucenia misjonarzy w roku 1979.

Udał się do Rzymu gdzie podjął studia z teologii duchowości na Terezjanum (1979-1980). Na życzenie ojca Generała wyjechał do Konga Zairu na misje prowadzone przez prowincję Rzymską (1980-1984) a następnie powrócił na misje Karmelitów polskich do Rwandy, do parafii Rugango (1984-1986). Powrócił do Polski i był wykładowcą filozofii w Seminarium Karmelitów Bosych w Poznaniu (1986-1991) i (częściowo równocześnie) wikariuszem parafii Opieki św. Józefa we Wrocławiu (1987-1992). Powrócił na misje do Burundi w 1992 i pełnił funkcję proboszcza w Musongati oraz wykładowcy filozofii w międzydiecezjelnym Seminarium w Bujumburze do roku 2006. W roku 2007 definitywnie zakończył swoją posługę misyjną i udał się do Rzymu, gdzie pracował w parafii San Pancrazio (2007-2009).

Od roku 2009 do 2015, jako konwentualny w Poznaniu, przebywał na Górze Karmel – w Hajfie (pierwszy rok na własną prośbę, drugi na życzenie miejscowych przełożonych, a resztę lat na życzenie Ojca Generała). W Ziemi Świętej funkcjonował jako przewodnik pielgrzymek, spowiednik Karmelitanek i okazjonalnie ich kapelan. W latach 2015 – 2016 był konwentualnym w klasztorze na Górze Karmel. Od 2016 był konwentualnym klasztoru w Poznaniu.

Za: karmelicibosi.pl