OPŁATEK 2016 JAK MINĄŁ?

m_2024_1Sobotni poranek był dla Biura Misyjnego bardzo pracowity. Już od rana trwały przygotowania w sali Karmelitańskiego Instytutu Duchowości aby godnie przyjąć Przyjaciół naszych Misji. Dla naszego diakona Burundczyka Dieudonne było to ostatni opłatek misyjny w Polsce. W marcu będzie miał święcenia kapłańskie już w Burundi.
W samo południe przybył autokar pielgrzymów ze Sosnowca: chór „Lutnia”, Bractwo Szkaplerzne, Świecki Zakon Karmelitański.
Spotkanie opłatkowe o godz. 14.15 – rozpoczęliśmy modlitwą w intencji pokoju w Burundi. Ofiarowaliśmy dziesiątek Różańca w języku kirundi – prowadzonym przez br. Dieudonne. Mszę św. w intencji naszych misjonarzy oraz Dobroczyńców naszych misji, poprzedziło kolędowanie w wykonaniu chóru „Lutnia” – który po raz pierwszy gościł w naszym karmelitańskim kościele.
O. Prowincjał Tadeusz Florek który przewodniczył Mszy św. ukazał w homilii duchowość misyjną jaką powinna się cechować każda wspólnota Kościoła katolickiego. Powołanie misyjne rodzi się w Żłóbku, wzrasta w Krzyżu a owocuje apostolstwem na wzór Eucharystii przez pociąganie innych do wiary w Jezusa Chrystusa.
Kolędowanie po Mszy św. w wykonaniu chóru było tak piękne i ujmujące za serce, że tylko chłód, skłaniał przybyłych do przejścia na salę Instytutu, na drugą część spotkania.
Wspólna modlitwa prowadzona przez o. Prowincjała, poświęcenie opłatków przez dk. Dieudonne oraz kolędy w wykonaniu S. Ananiaszy i P. Organisty przy akompaniamencie akordeonu i organów – towarzyszyły łamaniu się opłatkiem i składaniu sobie noworocznych życzeń. Podsumowanie całego roku misyjnej pracy, refleksje uczestników, wspomnienia misjonarzy, wspólne kolędowanie przy ciastku i herbacie – umiliły nasze Spotkanie, trwające do godz. 18.00. W dowód wdzięczności za całoroczne wsparcie każdy z obecnych został obdarowany przez naszych misjonarzy czymś dla ducha i czymś dla ciała!
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom a szczególnie osobom z zaprzyjaźnionych wspólnot z Krakowa, Szczyglic, Gliwic, Sosnowca, Częstochowy, Tychów, Katowic, Zawiercia. Bóg zapłać za obecność misjonarzom: o. Sylwanowi Zielińskiemu, o. Marcinowi Sałaciakowi, br. Ryszardowi Żakowi. Nawet o. Bartłomiej Kurzyniec i o. Jan Franciszek z Gahungi spod wulkanów w Afryce – nie zapomnieli o swoich Przyjaciołach! Zadzwonili i uradowali wszystkich! Już na Wielkanoc w tym roku będą kryć dach na nowowybudowanym kościele w Gakoro! Podziękowali nam i poprosili nas o dlaszą pomoc!
Bóg zapłać Bractwu Szkaplerznemu z Sosnowca za wspaniałe wypieki i zorganizowanie tak licznej grupy pielgrzymów, na czele z S. Ananiaszą.
Bóg zapłać Braciom klerykom z naszego Seminarium, współpracownikom Biura Misyjnego ( P. Marioli wraz z rodziną), P. Elżbiecie za pomoc w kiermaszu misyjnym oraz wszystkim pozostałym Przyjaciołom misji za pomoc w przygotowaniu tego bożonarodzeniowego spotkania opłatkowego!
Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi w tym nowym 2016 roku+
o. Jan Ewangelista, Karmelita bosy