OPŁATEK MISYJNY 9 STYCZNIA 2016R.

2023_1Opłatek misyjny u Karmelitów Bosych w Krakowie uświetni w tym roku Chór „Lutnia” działający przy bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP z Sosnowca pod dyrekcją P. Ryszarda Młyńczaka. Chór obchodził w roku 2014 swoją 110 – tą rocznicę powstania. Jest jedynym z najstarszych chórów w Zagłębiu.
Założycielem „Lutni” był w 1904 roku ks. Roch Milbert – budowniczy i pierwszy proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu wraz z organistą Antonim Lewandowskim, który zarazem był pierwszym dyrygentem 23-osobowego wówczas chóru. Ze zmieniającym się składem swoją działalność zespół prowadził nawet podczas wojen oraz w PRL-u, występując także m.in. w Warszawie, Częstochowie, Krakowie i Niepokalanowie. Obecnie Chór Katedralny „Lutnia” liczy 30 osób. W swoim repertuarze ma ponad 200 pieśni kościelnych i patriotycznych. Usłyszeć można ich nie tylko w Katedrze –ubogacają swoimi występami wydarzenia religijne w całym Zagłębiu. Od 2009 roku chórem dyryguje Ryszard Młyńczak.
Kolędowanie podczas Mszy św. i misyjnego opłatka zawdzięczać będziemy życzliwemu przyjęciu naszego zaproszenia przez Pana dyrygenta, jakie w naszym imieniu wystosowała S. Ananiasza Karmelitanka Dzieciątka Jezus ze Sosnowca – od wielu lat prowadząca misyjną wspólnotę Bractwa Szkaplerznego przy kościele Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu. 
Już teraz serdecznie dziękujemy za przybycie!