Co za radość …

Jakaż to radość dla rodziców adopcyjnych widzieć swojego syna otrzymującego święcenia kapłańskie…pozwoliłem sobie umieścić jeden z wielu listów jakie dziś otrzymaliśmy. List od p. Bronisławy… Dziękujemy za tą współradość i współuwielbienie Boga.

Ojcze Janie,
Już dzisiaj ze wzruszeniem przeżywam bardzo jutrzejszą uroczystość.

6.I.2024 roku o. diakon NICAISE, mój adoptowany syn (mogę tak napisać) otrzyma święcenia kapłańskie. Jestem bardzo szczęśliwa i wzruszona. Matka Boża czuwała i chroniła od wszelkiego zła, okrywała płaszczem swej matczynej opieki, za co jestem JEJ bardzo wdzięczna.
Święcenia kapłańskie zostaną udzielone również o. diakonowi OMEROWI, którego poznałam osobiście w Czernej i o. diakonowi REDEMPTEURA. Dla całej trójki życzę obfitości łask Bożych, darów Ducha Świętego, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Królowej Karmelu, dobrego zdrowia w posłudze zakonnej.
Jutro 6 stycznia 2024 roku o godzinie 15.00 Mszę świętą i Komunię Świętą ofiaruję w intencji ojca Nicaisea OCD.
Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem…