Święcenia kapłańskie br. Jean Claude Mworoha OCD w Gitega

Dnia 15 października 2015 roku w uroczystość świętej Teresy z Avila, Delegatura misyjna Rwanda-Burundi świętowała w naszym nowym domu rekolekcyjnym w Gitega, zakończenie roku jubileuszowego poświęconego w sposób szczególny świętej reformatorce Karmelu. Uroczystość była tym bardziej podniosła, że właśnie w ten dzień miały miejsce śluby wieczyste brata Ezechiela oraz święcenia kapłańskie diakona Jean Claude.
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył, Jego Ekscelencja abp. Simon Ntamwana, pasterz Archidiecezji Gitega. W Eucharystii wzięło udział około 1000 wiernych, w tym kilkudziesięciu kapłanów, misjonarze i misjonarki z różnych zgromadzeń, wiele sióstr zakonnych, rodziny naszych współbraci a także liczni współbracia ze wszystkich naszych karmelitańskich placówek na terenie Rwandy i Burundi. Msza Święta odprawiana została na dziedzińcu naszej zakonnej kaplicy, która z powodu licznie zaproszonych gości nie mogła pomieścić wszystkich przybyłych w swoich skromnych murach. Pomimo trwającej już od kliku tygodni pory deszczowej, pogoda dopisała, świeciło piękne słońce.
Podczas Eucharystii swoją profesję uroczystą na ręce Delegata o. Fryderyka Jaworskiego złożył brat Ezechiel Mukeze i w ten sposób ostatecznie oraz definitywnie potwierdził swoje całkowite oddanie na służbę Bogu w rodzinie Karmelu. Brat Ezechiel przygotowywał się do złożenia ślubów wieczystych w naszym klasztorze na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie przebywał wraz z kilkunastu innymi współbraćmi pochodzącym z Afryki frankofońskiej na tak zwanym II Nowicjacie. Po złożeniu ślubów brat Ezechiel powrócił do Tanzanii, gdzie odbywa ostatni rok swoich studiów teologicznych przygotowujących go do posługi diakonatu i kapłaństwa.
Święcenia kapłańskie otrzymał diakon Jean Claude Mworoha, który po kilkuletnim pobycie we Francji na studiach teologicznych, powrócił do Afryki, aby odbyć swój roczny staż diakoński na naszej parafii Gahunga na północy Rwandy. Nowo wyświęcony kapłan, następnego dnia odprawił swoją pierwszą Mszę prymicyjną w znajdującej się po sąsiedzku kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych w Gitega. Mniszki karmelitańskie, które żyją i modlą się tuż obok naszego klasztoru, z racji klauzury nie mogły bowiem uczestniczyć w uroczystości, chociaż jak zapewniały, modlitwą i swoją wierną obecnością wspierały wszystkich modlących się na dziedzińcu karmelitańskiej kaplicy.
Po zakończonej Eucharystii zaproszeni goście (ok 600 osób) udało się na skromny poczęstunek do naszej sali, którą pięknie udekorowały na tę okazję siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z Songa. Wszyscy zaproszeni wyrażali swoją wdzięczność z możliwości uczestniczenia w naszej karmelitańskiej celebracji i dzielenia wraz z Karmelitami Bosymi radości świętowania uroczystości św. Teresy, oraz ślubów wieczystych brata Ezechiela i święceń kapłańskich Jean-Claude.

o. Paweł Urbańczyk OCD – misjonarz, Gitega