Szczęśliwa wymiana – kiermasz misyjny w Czernej od 15 do 23 lipca 2018

Pomóż wykształcić kapłana; dla Boga, dla Afryki i dla nas!

Tegoroczny kiermasz misyjny pod hasłem „Szczęśliwa Wymiana” w Czernej organizuje Wanda Bigaj oraz Przyjaciele Misji. Kiermasz otworzy swoje podwoje w dniach 15 – 23 lipca 2018r. Istotą i celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie wykształcenia kleryków karmelitańskich w Burundi i Rwandzie. Dlatego każde wrażliwe serce, każda para rąk do pracy i każda ofiara nabiera nieziemskiego wymiaru i nieoszacowanej wartości.
Będziemy mogli pomóc na kilka sposobów:
1. Adoptować jednego kleryka, zobowiązując się do systematycznej pomocy.
2. Nabyć oferowane przedmioty afrykańskie oraz publikacje misjonarzy.
3. Wziąć udział w losowaniu rękodzieła, bibelotów i innych przedmiotów – składąjac ofiarę na w/w cel.
4. Uwiecznić na fotografii dzieci z w stroju afrykańskim i z oryginalnymi rekwizytami.
5. Dzieci mogą wziąć udział w zabawach i zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych, inspirowanych kulturą ludów Burundii i Rwandy.

Na nasz apel zamieszczony w poprzednim numerze Amahoro zgłosiły się do współpracy osoby z Rybnika, Oświęcimia, Krakowa, Kęt Podlesia, Tarnowa. W dalszym ciągu zapraszamy chętnych do współpracy w przygotowaniach wstępnych to znaczy już od teraz, oraz w czasie trwania kiermaszu. Do pomocy bezpośredniej w czasie trwania kiermaszu, chętniej widzielibyśmy mieszkańców z bliskich miejscowości, aby uniknąć problemów z noclegiem. Naszym gorącym pragnieniem jest, ażeby żaden kandydat zgłaszający się do seminarium, nie został odesłany tylko z tego powodu, że nie ma środków na jego utrzymanie. Dlatego też prosimy, zachęcamy i zapraszamy do współpracy wszystkich którzy chcieliby włączyć się w tę akcję. Zwracamy się też do osób chorych, aby swoją modlitwą i ofiarą cierpienia wsparli to przedsięwzięcie oraz wszystkich tych, którzy włączają się w jego przygotowanie i przeprowadzenie. Wszelkie informacje i kontakt z organizatorką kiermaszu misyjnego

Wandą Bigaj: tel.663766935 email bigajwan@tlen.pl

Tak wyglądały poprzednie kiermasze misyjne w Czernej. A jak będzie w tym roku? Przyjdź i zobacz!