Z cyklu rozmowy z misjonarzami …

Na naszej stronie karmel.pl ukazała się druga rozmowa z misjonarzem. Tym razem wywiad odbył się w klasztorze sióstr Karmelitanek Bosych w Tarnowie. Rozmowę o. Pawłem Ferko od Chrystusa Frasobliwego OCD, misjonarzem posługującym w sanktuarium w Berdyczowie na Ukrainie., prowadziła Renata Luszowiecka, koordynatorka zelatorów misyjnych Świeckiego Zakonu prowincji krakowskiej. 

Poniżej link do rozmowy.