Zmartwychwstanie Jezusa i Poświęcenie Jego Sercu

Pierwszy Akt Poświęcenia Rwandy Najświetszemu Sercu Jezusa! 
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to wielkie dzieło Bożego Miłosierdzia. To Boskie zwycięstwo nad mocami złego ducha, pożądliwością naszego grzechu i lękami śmierci. Z tym wszystkim musieli się zmierzyć pierwsi misjonarze Rwandy, którzy 116 lat temu  przybyli by głosić Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego ludom zamieszkałym w kraju tysiąca wzgórz i jezior. Byli to czterej Ojcowie Biali: ks. Bp. J. Hirth (lat 46), O. P.A. Brard (lat 42), O. P.P. Barthelemy (lat 28) i br.  Anselme (lat 37). Przybyli do Rwandy by założyć pierwszą wspólnotę w Save. W towarzystwie chrześcijan z Tanzanii i Ugandy przybyli do Rwandy przez Burundi i Kinyaga. Ich karawana liczyła 110 tragarzy. Stanęli na dworze królewskim w Nyanza 2.04.1900 r. Zatrzymali się najpierw w Mara a potem przenieśli do Save zamieszkałego przez około 3000 osób w rozłożonych po wzgórzach domkach. Z Save jako bazy Ojcowie sukcesywnie poszerzali terytorium swojej misjonarskiej pracy. Rozpoczęli ją od poświęcenia Sercu Jezusa siebie, ludu do którego zostali posłani oraz kraju w którym przyszło im walczyć o zbawienie tych dusz. W listopadzie 1900 zakładają parafię w Zaza, w kwietniu 1901 w Nyundo, w listopadzie 1903 w Rwazie, w grudniu 1903 w Mibirizi a w styczniu 1906 w Kabgayi. Przyszła parafia Ojców Karmelitów Bosych w Gahundze (od 1986) była niegdyś stacją misyjną parafii Rwaza a następnie Kinoni. Parafia Save jak cała Rwanda nie była miejscem spokojnym. W roku 1901, dnia 14 czerwca Ojciec P.A. Brard (Ojciec Biały) poświęcił Rwandę Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Akt ten został przez niego samego zredagowany a po jego odmówieniu podpisany przez Ojców C. Smoor, J. Pouget, br. Anselme i złożony u stóp Jezusa w Tabernakulum.
Oto fragmenty tego aktu ofiarowania Rwandy Najświętszemu Sercu Jezusa:
„Boskie Serce Jezusa, spójrz łaskawie na klęczących u Twych stóp pierwszych apostołów którym zawierzyłeś owe dwa miliony dusz tego pięknego kraju jakim jest Rwanda. Wiemy dobrze że te dusze zostały wykupione Twoją Krwią, że Twoje Serce ciągle płonie miłością do nich i że Twoim największym pragnieniem jest aby one Cię poznały, pokochały i adorowały. Owe drogie Tobie dusze są twoimi dziećmi i to nam je powierzyłeś abyśmy je strzegli i uświęcali. Odpowiedzialność ta przejmuje nas lękiem podobnie jak wielkie Twoje zaufanie jakie nam okazujesz, choć znasz tych których wybrałeś (…)

Poświęcamy Ci dusze, ciała i wszystkie zdolności. Chcemy należeć do Ciebie, tak w życiu jak i w śmierci gdyż wszystko co mamy otrzymaliśmy od Ciebie i Ty nam to dałeś abyśmy pracowali na Twoją większą chwałę (…) Pragniemy Ci publicznie zadośćuczynić za niezliczone grzechy twoich dzieci które odpowiadają jedynie niewdzięcznością na Twoją miłość. Jak sam powiedziałeś  – sprawia to wielki ból Twemu Miłującemu Sercu. Wynagradzamy Ci za nasze własne grzechy, za grzechy tych drogich nam Rwandyjczyków którzy Cię jeszcze nie znają. Przebacz nam wszystkim, przebacz zwłaszcza twoim dzieciom w Rwandzie, które nie wiedzą co czynią (…)

Poświęcamy Ci także wszystkich naszych braci, teraz obcych i tych wszystkich których Ty  przyślesz by pracowali w Twojej winnicy w Rwandzie. Uczyń z nas apostołów według Twego Boskiego Serca. Poświęcamy Ci naszych neofitów, naszych katechistów, naszych katechumenów, pogan, króla, wodzów, wszystkich Tutsi, wszystkich Hutu, Batkwa i wszystkich tych których Ty sam nam zawierzyłeś. Ty ich stworzyłeś, odkupiłeś przez Swoją Krew, umiłowałeś ich jak Twój Ojciec (…)

Poświęcamy Ci cały kraj, z jego górami, jego rzekami, jego bogactwami. Należy On do Ciebie! Ty jedynie jesteś Jego prawdziwym Królem. Weź go w posiadanie już dziś aby Rwanda stała się na zawsze Królestwem Najświętszego Serca Twego (…). Amen

 
(por. Save – 1900, Fondation de la premiere communaute chretienne au Rwanda. Edite par les Missionaires d’Afrique, s. 42-43)