Życzenia wielkanocne

Raduj się, ziemio, oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa, od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów… (Exultet) 

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich,

Gdy cały świat pogrążony jest w mroku śmierci, lęku i obawie przed wirusem – Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do nas, przez zamknięte drzwi i mówi: „Pokój wam! Nie bójcie się! To Ja jestem!”. Oto nasza radość, nasza siła i nadzieja – Chrystus Zmartwychwstały!

Radujmy się Nim i poczujmy, że wolni jesteśmy od „mroku, co świat okrywa, od zepsucia pogańskiego życia i od ciemności grzechów” (Exultet). Nie tylko poczujmy, że wolni jesteśmy ale stańmy się prawdziwie wolnymi. Bo oto Król tak wielki odnosi zwycięstwo nad szatanem, grzechem, chorobą i śmiercią! Jest nadzieja! Nie trzeba się lękać! Trzeba przyjść do Jezusa, do Niego się zwrócić i Jemu powierzyć swoje życie!

Na nadchodzące dni wielkanocnej radości, życzymy Wam i sobie także, wielkiej wiary w Jezusa Żyjącego i Jego boskiej cierpliwości! Nasza niecierpliwość niszczy ten świat! Cierpliwość Boga zbawia nas! Oby Bóg dał nam żywą wiarę i serdeczną modlitwę pośród codzienności! Oby dał nam poczucie Jego obecności i łaskę wielkiego miłosierdzia! Oby nas zawsze ratował i wyciągał z najtrudniejszych sytuacji! Oby nam nigdy nie odmawiał swojej pomocy i prostował drogi życia. Oby nam nie zabrakło odwagi i siły do pracy nad sobą by zmartwychwstawać każdego dnia do nowego życia. „Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, bo piękno na to jest by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało (C.C. Norwid). Obyśmy stawali się światłonośni, dobroczynni i życiodajni.

Niech Matka Boża Pani Aniołów zawsze ma Was w swojej opiece i prowadzi do Jezusa. Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze Was błogosławi i wspiera w każdym dobrym dziele! Tego Wam z serca życzy, w imieniu wszystkich naszych misjonarzy, współpracowników misyjnych i naszych parafian z Burundi i Rwandy.

o. Jan Ewangelista Krawczyk

Prowincjalny Sekretarz misji karmelitańskich

 

II Kongres Wikariatu Regionalnego w Burundi

Drugi Kongres Wikariatu Regionalnego Burundi i Rwandy odbędzie się w Gitega (Burundi) w dniach 18-24 kwietnia 2021 r.

Z powodu trwających obostrzeń sanitarnych oraz związanych z tym utrudnień w podróżowaniu pomiędzy krajami, na Kongres nie przybędzie o. Prowincjał Piotr Jackowski i o. Piotr Henzel. 

W Burundi podróżowanie wewnątrz kraju odbywa się bez zakłóceń, w przeciwieństwie do Rwandy gdzie nadal istnieje zakaz przemieszczania się pomiędzy województwami. Granice lądowe państw nadal są zamknięte. Przybywający do Burundi z Rwandy drogą lotniczą muszą odbyć 7 dniową kwarantannę w hotelu, na własny koszt. Pięciu współbraci, którzy przylecą na Kongres do  Burundi będą zmuszeni poddać się kwarantannie. 

o. Jan Ewangelista  

Koniec pierwszego etapu budowy klasztoru w Gitega

Drodzy Przyjaciele Misji Karmelitańskich,

Dzięki Waszemu wsparciu i modlitwie zbliżamy się do momentu ukończenia prac budowlanych klasztoru w Gitega, który jest przewidziany dla aspirantów i postulantów Wikariatu Regionalnego Burundi – Rwanda. Budynek powoli wyłania się rusztowań. Konstrukcja nabiera kształtu i wyrazu.

Czytaj dalej…