Akt zawierzenia misji św. Józefowi

Św. Józefie Opiekunie Jezusa Chrystusa i Oblubieńcze Maryi Dziewicy! Tobie Bóg powierzył Syna Bożego! Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus Pan stał się człowiekiem. Dziś i my sami przychodzimy do Ciebie z ufnością! Pragniemy Ci podziękować za 50 lat Twojej opieki nad naszymi misjami karmelitańskimi w Burundi i Rwandzie. Pragniemy Ci podziękować za Twoją ojcowską opiekę nad naszymi misjonarzami, braćmi Afrykańczykami, przyjaciółmi i współpracownikami misji.

Czytaj dalej…

Polskie Linie Oceaniczne C. Hartwig w Gdyni, przewiozły bagaże przesiedleńcze polskich misjonarzy do Burundi w 1971r.

Wyjazd jedenastu karmelitańskich misjonarzy z Poznania (23 czerwca 1971 r) do Burundi, byłby niemożliwy bez wydatnej pomocy Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdyni. W roku wyjazdu misjonarzy wzrosło także znaczenie tej spółki dzięki decyzji Ministerstwo Handlu Zagranicznego, która uczyniła C. Hartwig Gdynia głównym spedytorem międzynarodowym w zakresie przewozów kontenerowych.

Czytaj dalej…

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Zachariasz

List z podziękowaniami od o. Zachariasza i całego Wikariatu Regionalnego

Gitega, 4.05.2021

Drogi Ojcze Janie,
Drodzy Współpracownicy, Wolontariusze, Dobrodzieje
Kochani Przyjaciele Misji Karmelitańskich

Minął ponad tydzień odkąd zakończyliśmy Drugi Kongres Kapitularny Regionalnego Wikariatu Burundi – Rwanada karmelitów bosych Krakowskiej Prowincji. Trwał on dokładnie 5 dni (20 – 25 kwiecień) i zastał uroczyście podsumowany w Niedzielę Dobrego Pasterza, kiedy to medytowaliśmy słowa Psalmu 22 „Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie”.

Czytaj dalej…

II Kongres kapitularny Wikariatu regionalnego Burundi - Rwanda 20-25 kwietnia 2021

PRZESŁANIE II Kongresu KAPITULARNEGO KARMELITÓW BOSYCH WIKARIATU REGIONALNEGO Burundi – Rwanda

Burundi, Gitega 20 – 25 KWIETNIA 2021

Drodzy bracia i siostry w Karmelu,

Drodzy Przyjaciele,

Są drogi, które Bóg kreśli pośród meandrów naszej historii, tak bardzo narażonej na różnego rodzaju niepewności. Kongres, którego celebrację zakończyliśmy, miał się odbyć po Kapitule Prowincjalnej przewidzianej na kwiecień 2020 roku. Wspomniana Kapituła odbyła się jednak w lipcu z powodu pandemii Covid-19. Kongres został zatem przeniesiony na listopad. Jednak i ten termin okazał się niemożliwy (zamknięte granice pomiędzy Rwandą i Burundi oraz niemożliwość przyjazdu Prowincjała). Przeszkody naszego spotkania nie ustąpiły, jednak dzięki Waszej modlitwie i wsparciu, pomimo nieobecności Prowincjała reprezentowanego na Kongresie przez o. Fryderyka Jaworskiego (jednego spośród misjonarzy), mogliśmy się spotkać w Gitedze, w Burundi – chociaż pierwotnie Kongres miał się odbyć w Butare, w Rwandzie.

Czytaj dalej…