1971.01.21 Poznań – List O. Leonarda do Sióstr Karmelitanek Bosych w Poznaniu.

List O. Leonarda Kowalówki i O. Teofila Kapusty do Sióstr Karmelitanek Bosych w Poznaniu.1

JM+JT2

Pax Christi!

Poznań, 21 stycznia 1971

Przewielebna Matko!

Dziękując za gotowość pospieszenia z pomocą naszej misji, ośmielam się załączyć wykaz „wyprawy liturgicznej”, potrzebnej dla poszczególnego misjonarza.

1. ornaty we wszystkich kolorach /bez czarnego/,

2. dwie alby,

3. dwa cingula.

4. dwa humerały,

5. dwie komże,

6. jeden kielich,

7. cztery puryfikaterze,

8. dwie palki,

9. dwa korporały,

10. ampułki,

11. cztery ręczniczki,

12. jedną bursę dla chorych z naczyniem na Komunię św. i oleje św.,

13. dwie komże, dwie sutanny czerwone dla ministrantów,

14. dwie grube, krótkie świece, 14 komeżek, 14 pelerynek.

Uprzejmie zapytuję:

1. Czy Przewielebne Matki mogą pospieszyć z pomocą według prośby?

2. Czy tylko częściowo udzielą pomocy? – W tym wypadku proszę o wyszczególnienie tych rzeczy, których Czcigodne Matki nie są w stanie dać.

3. Co ponadto mogą łaskawie ofiarować do wspólnej zakrystii (monstrancja, puszka , kapa, welon)?

Proszę bardzo o przekazanie swych darów okazją lub pocztą do Ojców w Krakowie lub Poznaniu najpóźniej w pierwszych dniach kwietnia 1971 r.

Ta siostrzana pomoc Wielebnych Matek będzie bardzo droga sercu wszystkich misjonarzy. Będziemy ją z wdzięcznością wspominać w dalekiej Afryce i odwzajemniać się za nią modlitwą.

Serdeczne pozdrowienia i zapewnienie pamięci w modlitwie.

W imieniu przyszłych misjonarzy

O. Leonard od Męki Pańskiej

O. Teofil od św. N. O. Jana od Krzyża.

1Archiwum Klasztoru Karmelitanek Bosych Poznań, k. 8 [AKKB Poznań, k.1]