1971.01.21 Poznań -List O. Leonarda do O. Prowincjała z Prowincji Belgijskiej.

List1 O. Leonarda Kowalówki do O. Prowincjała z Prowincji Belgijskiej.2

J+M+J

Pax Christi.

Poznań, 21 stycznia 1971 roku

Najczcigodniejszy Ojcze Prowincjale!

W imieniu Prowincjała Karmelitów Bosych Polskiej Prowincji, O. Remigiusza Czecha, ośmielam się usilnie prosić o przyjęcie do konwentu w Brukseli lub do innego konwentu Waszej Prowincji dwóch spośród naszych zakonników, tj. dwóch braci (konwersów) lub jednego Ojca i jednego brata, w celu nauki języka francuskiego, podczas dwóch miesięcy: lipiec – sierpień tego roku.

Nasza Prowincja wysyła grupę dwunastu zakonników, których przewodniczącym zostałem mianowany, aby założyć misję w Burundi.

Jadąc tam, chcielibyśmy zatrzymać się w Belgii i Francji, żeby lepiej nauczyć się języka francuskiego.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli Czcigodny Ojciec zechce uczynić nam tę łaskę i wkrótce poinformuje nas, czy będzie to możliwe.

Zechciejcie przyjąć, Czcigodny Ojcze, wyrazy mojego pełnego szacunku poważania i raczcie pamiętać o mnie w Waszych świętych modlitwach.

O. Leonard OCD

1Oryginał w języku francuskim