1971.01.21 Poznań – List O. Leonarda do Ks. M. Fellich

List1 O. Leonarda Kowalówki do Ks. M. Fellich.2

J+M+J

Pax Christi

Poznań, 21 stycznia 1971 r.

Czcigodny Księże,

Otrzymałem adres Księdza, będąc w Rzymie, w Międzynarodowym Kolegium Karmelitów Bosych, od mojego młodego przyjaciela O. Gabriela, Hindusa. Mówił mi, że chciałby Ksiądz zaangażować się w korespondencję z Polakiem. Aż do teraz nie było to dla mnie możliwe. Dzisiaj chciałbym skorzystać z Księdza dobroci.

Wkrótce Polska Prowincja Karmelitów Bosych będzie zakładać misję w Burundi. Przed wyjazdem do Afryki, chcemy spędzić we Francji, w Paryżu dwa miesiące: lipiec – sierpień, aby lepiej poznać język francuski, którego chcemy się uczyć na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise.

Chociaż nie znam Księdza osobiście, niemniej jednak pozwolę sobie prosić usilnie o pomoc w znalezieniu kogoś, kto zechciałby przyjąć, co najmniej jednego kapłana, z noclegiem i wyżywieniem, np. w konwencie sióstr zakonnych lub w parafii, gdzie ojciec mógłby służyć jako kapelan, spowiednik lub w inny sposób.

Byłbym bardzo wdzięczny, jeśli zechciałby Ksiądz wkrótce poinformować mnie, czy jest taka możliwość.

Zapewniam o moim głębokim szacunku i moich modlitwach.

O. Leonard OCD

1Oryginał w języku francuskim

2AKP OCD, AMBR 5/16, k. 5r.

Pobierz pdf 1971 01 21 Poznań – List O. Leonarda do Ks. M. Fellich