1971.01.21 Poznań – List O. Leonarda do M. Generalnej

List1 O. Leonarda Kowalówki do Matki Generalnej Karmelu Apostolskiego Św. Józefa2

J+M+J

Pax Christi

Poznań, 21 stycznia 1971 roku

Najczcigodniejsza Matko Generalna!

Mam nadzieję, że Matka pamięta O. Leonarda, polskiego Karmelitę Bosego, którego spotkała w konwencie Waszych Sióstr w Kamina, w Kongo. – W rezultacie mojej podróży do Afryki nasza Prowincja przyjęła misję w Burundi. Przed wyjazdem do Burundi, chcemy zatrzymać się na dwa miesiące, tj. lipiec – sierpień, we Francji, by lepiej nauczyć się pięknego języka francuskiego.

Ośmielam się prosić Czcigodną Matkę, by była tak dobra przyjąć któregoś z nas, z noclegiem i wyżywieniem, w jednym z Waszych klasztorów w Paryżu. Prosiłem już o to będąc w Afryce, ale nie mogła wtedy Matka dać mi konkretnej odpowiedzi.

Zawsze zachowuję dobre wspomnienie wielkiej gościnności Sióstr w Kamina, ich gorliwości apostolskiej i wierności w życiu zakonnym.

Mając nadzieję na otrzymanie wkrótce przychylnej odpowiedzi, pozostaję bardzo wdzięczny i bardzo zobowiązany.

Proszę więc przyjąć, Czcigodna Matko Generalna, moje głębokie wyrazy szacunku i zapewnienia o mych modlitwach.

O. Leonard OCD

1Oryginał w jęz. francuskim.

2AKP OCD, AMBR 5/16, k3r

Pobierz pdf 1971 01 21 Poznań – List O. Leonarda do M. Generalnej