1971.01 Poznań – List O. Leonarda do Bp P. Ramondot.

List1 O. Leonarda do Bp P. Ramondot.2

J+M+J

Pax Christi.

Poznań, styczeń 1971 r.

Czcigodny Ojcze,

Podczas mojego pobytu w Rzymie, w 1969 roku, miałem szczęście uzyskać stypendium państwowe na naukę języka francuskiego na Instytucie Katolickim i na Alliance Francaise, i za to jestem bardzo wdzięczny władzom francuskim.

Dlatego pozwalam sobie jeszcze raz zwrócić się do Was z podobną prośbą.

Nasza Prowincja zakonna Karmelitów Bosych w Polsce otwiera misję w Afryce Centralnej, tj. w Burundi. Grupa, której jestem przewodniczącym, przed udaniem się tam, musi zatrzymać się we Francji, by nauczyć się języka francuskiego.

Dlatego usilnie proszę, by Ks. Biskup zechciał być tak dobry i pomógł nam w uzyskaniu stypendium na język francuski na Instytucie, w lipcu i sierpniu 1971 roku, dla dziesięciu misjonarzy, ponieważ nie bylibyśmy w stanie opłacić kosztów kursu, mając bardzo ograniczone środki materialne.

Od przyznania tego zasiłku zależy możliwość naszej nauki języka francuskiego, którego przynajmniej podstawowa znajomość jest nam niezbędna.

Mam wielką ufność, że Ks. Biskup nie pozostawi bez odpowiedzi mojej prośby, którą składam w Jego ręce i Jego serce, nie tylko w imieniu polskich misjonarzy karmelitańskich, ale także w imieniu biednych Burundyjczyków, których będziemy ewangelizować w ich rodzimym języku, ale także w języku francuskim.

Oczekując przychylnej odpowiedzi, proszę przyjąć ode mnie i od moich współbraci, wyrazy najwyższego poważania.

O. Leonard OCD

1Oryginał w języku francuskim.

2AKP OCD, AMBR 5/16, k.2r.

Pobierz pdf 1971 01 Poznań – List O. Leonarda do Bp P. Ramondot.