1971.02.23 Warszawa – List O. Leonarda do Ks. Rektora we Francji.

List O. Leonarda do O. Rektora we Francji.1

J + M

Pax Christi!

Karmel, Warszawa

23.02.1971

Przewielebny Ojcze Rektorze!

W związku z bliskim już wyjazdem naszej grupy Karmelitów Bosych na polską misję w Burundi, w Afryce, ośmielam się zwrócić do Ojca Rektora z prośbą o wyświadczenie nam braterskiej przysługi.

Nasza grupa w drodze do Afryki ma się zatrzymać we Francji dla nabycia wprawy w języku francuskim. Mamy już opłaconą całą podróż, jak również zapewnione utrzymanie podczas pobytu we Francji. Chodzi tylko o formalne zaproszenie z Francji połączone z zapewnieniem utrzymania, potrzebne do paszportu (wizy francuskiej).

Czy więc Ojciec Rektor zechciałby łaskawie przysłać takie zaproszenie dla naszej grupy? Chodzi jedynie o formalność, której wyświadczenie będzie dla nas wielką przysługą.

Oczekując łaskawej odpowiedzi przesyłam wyrazy głębokiej czci zakonnej

O. Leonard od Męki Pańskiej OCD

Kierownik grupy