1971.02.26 Poznań – List O. Leonarda do Ks. Infułata A. Banaszaka.

List O. Leonarda do Ks. Infułata A. Banaszaka.1

JM + JT

Pax Christi!

Poznań 26.02.1971

Ks. A. Banaszak

Paryż V dzielnica

5 Rue des Irlandais

Czcigodny Księże Infułacie!

O. Michał Machejek z Rzymu informował Księdza Infułata, że nasza Polska Prowincja Karmelitów Bosych przyjęła samodzielną placówkę misyjną w Burundi. Jedzie nas 11, tj. 9 kapłanów i 2 braci.

Ponieważ Burundi jest strefą języka francuskiego, pragniemy zatrzymać się we Francji, w Paryżu, na studium tego języka w lipcu i sierpniu. W związku z tym pragnę prosić jak najusilniej Księdza Infułata o pomoc, aby jeśli to możliwe, pomógł nam, (dziewięciu kapłanom) dostać się na Institut Catholique i Alliance Francaise bezpłatnie lub za niewielką opłatą. Spodziewam się, że będziemy mogli wyjechać z Polski pod koniec czerwca, a pozostalibyśmy we Francji do 20 VIII, zaś 30 VIII odlecimy z Rzymu do Burundi.

Mieszkanie i utrzymanie spodziewam się znaleźć przy parafiach lub domach zakonnych. Później będę prosił Czcigodnego Księdza Infułata o przyjęcie nas na 2 lub 3 dni do Seminarium Polskiego zaraz po przyjeździe do Paryża, zanim każdy uda się do miejsca sobie przeznaczonego.

Ośmielam się złożyć ufnie moją prośbę w ręce i serce Czcigodnego Księdza Infułata. Jeśli moglibyśmy się dostać na studium francuskiego bez większych kosztów, byłaby to ogromna pomoc dla naszej misji. Wdzięczność dla Księdza Infułata zachowamy zawsze głęboko w sercu. Obiecujemy nasze modlitwy.

Łączę wyrazy najgłębszej czci i poważania

O. Leonard OCD

Kierownik grupy misyjnej