Życzenia wielkanocne

Raduj się, ziemio, oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa, od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów… (Exultet) 

Drodzy Przyjaciele misji karmelitańskich,

Gdy cały świat pogrążony jest w mroku śmierci, lęku i obawie przed wirusem – Chrystus Zmartwychwstały przychodzi do nas, przez zamknięte drzwi i mówi: „Pokój wam! Nie bójcie się! To Ja jestem!”. Oto nasza radość, nasza siła i nadzieja – Chrystus Zmartwychwstały!

Radujmy się Nim i poczujmy, że wolni jesteśmy od „mroku, co świat okrywa, od zepsucia pogańskiego życia i od ciemności grzechów” (Exultet). Nie tylko poczujmy, że wolni jesteśmy ale stańmy się prawdziwie wolnymi. Bo oto Król tak wielki odnosi zwycięstwo nad szatanem, grzechem, chorobą i śmiercią! Jest nadzieja! Nie trzeba się lękać! Trzeba przyjść do Jezusa, do Niego się zwrócić i Jemu powierzyć swoje życie!

Na nadchodzące dni wielkanocnej radości, życzymy Wam i sobie także, wielkiej wiary w Jezusa Żyjącego i Jego boskiej cierpliwości! Nasza niecierpliwość niszczy ten świat! Cierpliwość Boga zbawia nas! Oby Bóg dał nam żywą wiarę i serdeczną modlitwę pośród codzienności! Oby dał nam poczucie Jego obecności i łaskę wielkiego miłosierdzia! Oby nas zawsze ratował i wyciągał z najtrudniejszych sytuacji! Oby nam nigdy nie odmawiał swojej pomocy i prostował drogi życia. Oby nam nie zabrakło odwagi i siły do pracy nad sobą by zmartwychwstawać każdego dnia do nowego życia. „Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, bo piękno na to jest by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało (C.C. Norwid). Obyśmy stawali się światłonośni, dobroczynni i życiodajni.

Niech Matka Boża Pani Aniołów zawsze ma Was w swojej opiece i prowadzi do Jezusa. Niech Chrystus Zmartwychwstały zawsze Was błogosławi i wspiera w każdym dobrym dziele! Tego Wam z serca życzy, w imieniu wszystkich naszych misjonarzy, współpracowników misyjnych i naszych parafian z Burundi i Rwandy.

o. Jan Ewangelista Krawczyk

Prowincjalny Sekretarz misji karmelitańskich

 

II Kongres Wikariatu Regionalnego w Burundi

Drugi Kongres Wikariatu Regionalnego Burundi i Rwandy odbędzie się w Gitega (Burundi) w dniach 18-24 kwietnia 2021 r.

Z powodu trwających obostrzeń sanitarnych oraz związanych z tym utrudnień w podróżowaniu pomiędzy krajami, na Kongres nie przybędzie o. Prowincjał Piotr Jackowski i o. Piotr Henzel. 

W Burundi podróżowanie wewnątrz kraju odbywa się bez zakłóceń, w przeciwieństwie do Rwandy gdzie nadal istnieje zakaz przemieszczania się pomiędzy województwami. Granice lądowe państw nadal są zamknięte. Przybywający do Burundi z Rwandy drogą lotniczą muszą odbyć 7 dniową kwarantannę w hotelu, na własny koszt. Pięciu współbraci, którzy przylecą na Kongres do  Burundi będą zmuszeni poddać się kwarantannie. 

o. Jan Ewangelista  

Misjonarze proszą o modlitwę…

Drodzy Przyjaciele misji, 

O. Bartłomiej Kurzyniec wciąż przebywa na leczeniu w klinice w Kigali. Z powodów obostrzeń sanitarnych nie mógł on przybyć do Polski, zdecydował się na terapię w stolicy Rwandy. Jego samopoczucie jest coraz lepsze a proces ustawiania dawek leków ma się ku końcowi. Czas rekonwalescencji i powrotu do pełni sił zajmie jeszcze trochę czasu. Wszystkich serdecznie prosimy o modlitwę za o. Bartka, aby jak najszybciej powrócił do zdrowia i nabrał sił do pełnienia swoich obowiązków.

O. Galican przeszedł pierwsze poważne badania w listopadzie 2020 r. w szpitalu KIRA Swiss Clinic w Bużumbura w Burundi (https://kirahospital.org/). Po wykonaniu TK jamy brzusznej oraz innych badań, wykryto u niego dość dużych rozmiarów guza i zajętą prawą nerkę. Lekarze uznali za korzystniejsze udanie się do szpitala Roi Faisal (https://kfh.rw/) w sąsiedniej Rwandzie w Kigali, na dalsze badania i ewentualną operację.

Czytaj dalej…