Kolẹdowanie w Bujumbura.

Dzieci z rozwijającej siẹ przykatedralnej szkoły muzycznej, pierwszej w kraju.
Pod opieką świeckiej misjonarki, Madame Maria z Ugandy, pod duchową opieką św. Elżbiety od Tròjcy Świętej.
Wykonanie cudownej francuskiej kolędy : Quelle est cette odeur agréable….