Piotr Jackowski prowincjał OCD

Ojciec Piotr Jackowski OCD wybrany prowincjałem Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

Piotr Jackowski prowincjał OCD
Piotr Jackowski prowincjał OCD

Ojciec Piotr Jackowski OCD wybrany prowincjałem Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.
W czasie trwania pierwszej sesji, 23 lipca 2020 r., ojcowie kapitulni dokonali wyboru prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Został nim o. Piotr Jackowski OCD, dotychczasowy przeor wspólnoty lubelskiej, wcześniej przez wiele lat pełnił posługę wychowawcy młodych braci.
Wszyscy bracia i siostry złączeni w jednej rodzinie karmelitańskiej modlą się o wszelkie potrzebne łaski, mądrość, miłość i cierpliwość w sprawowaniu tej pasterskiej władzy.

W dniach 3-4 sierpnia dokonano podziału zakresów odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków Rady Prowincjalnej:

 • o. Piotr Jackowski, prowincjał – koordynacja całości;
 • o. Piotr Hensel , I radny – wspomaganie Prowincjała w koordynacji całości życia Prowincji, delegat ds. mniszek;
 • o. Stanisław Fudala, II radny – wspomaganie Prowincjała w koordynacji życia i działalności Wikariatu Regionalnego w Burundi i Rwandzie;
 • o. Tadeusz Florek, III radny – formacja stała, koordynator dzieł karmelitańskich
 • o. Grzegorz Tyma, IV radny – formacja początkowa i duszpasterstwo.

Pozostałe obowiązki naznaczone w Prowincji:

 • Delegat ds. Mniszek Karmelitanek Bosych – o. Piotr Hensel
 • Delegat ds. OCDS w Polsce – o. Krzysztof Żywczyński
 • Ekonom Prowincji – o. Jarosław Janocha
 • Sekretarz Prowincji  – o. Piotr Karauda
 • Archiwista Prowincji – o. Jerzy Zieliński
 • Wicepostulator – o. Wiesław K. Kiwior
 • Prownicjalny duszpasterz powołań – o. Marcin Fizia
 • Prowincjalny sekretarz ds. misji – o. Jan Ewangelista Krawczyk
 • Prowincjalny moderator Bractwa Szkaplerznego – o. Włodzimierz Tochmański
 • Prowincjalny moderator Bractwa Dzieciątka Jezus – o. Łukasz Kasperek
 • Prowincjalny prefekt studiów – o. Grzegorz Tyma
 • Rektor WSD w Krakowie – o. Grzegorz Tyma
 • Prowadzenie i redakcja strony internetowej – o. Andrzej Cekiera
 • Dyrektor Domu Pielgrzyma w Czernej – o. Krzysztof Twarowski
 • Delegat prowincjalny na Ukrainie – o. Józef Kucharczyk
 • Lublin – magister postulatu – o. Jakub Przybylski
 • Lublin – socjusz magistra postulatu – o. Paweł Baraniecki
 • Czerna – magister nowicjatu – o. Sławomir Chudzik
 • Czerna – socjusz magistra nowicjatu – o. Marcin Fizia
 • Kraków-Śródmieście – magister studentatu – o. Grzegorz Tyma
 • Kraków-Śródmieście – socjusz magistra studentatu – o. Marcin Skowronek
 • Zawoja – przełożony – o. Bartłomiej Kolankiewicz
 • Kluszkowce – przełożony – o. Andrzej Gut
 • Piotrkowice – przełożony – o. Grzegorz Irzyk
 • Ryga – przełożony – o. Jarosław Nędza
 • Zawoja – duszpasterz wikariatu parafialnego – o. Bartłomiej Kolankiewicz
 • Przemyśl – proboszcz – o. Krzysztof Górski
 • Kluszkowce – proboszcz – o. Andrzej Gut
 • Piotrkowice – proboszcz – o. Grzegorz Irzyk
 • Ryga – proboszcz – o. Jarosław Nędza
 • Koordynator dzieł karmelitańskich – o. Tadeusz Florek
 • Dyrektor Wydawnictwa – o. Piotr Krupa
 • Redaktor naczelny „Głosu Karmelu” – o. Paweł Urbańczyk
 • Dyrektor Karmelitańskiego Instytutu Duchowości – o. Jerzy Gogola
 • Odpowiedzialny za Sekcję kulturalno-duchową KID – o. Piotr Zerzucha
 • Odpowiedzialny za Ośrodek Konsultacyjno-Formacyjny – o. Tadeusz Florek
 • Referent ds. liturgii i kalendarza liturgicznego – o. Adam Hrabia
 • Prowincjalny inspektor danych osobowych – o. Piotr Karauda
 • Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży – o. Piotr Karauda