Akt zawierzenia misji św. Józefowi

Św. Józefie Opiekunie Jezusa Chrystusa i Oblubieńcze Maryi Dziewicy! Tobie Bóg powierzył Syna Bożego! Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus Pan stał się człowiekiem. Dziś i my sami przychodzimy do Ciebie z ufnością! Pragniemy Ci podziękować za 50 lat Twojej opieki nad naszymi misjami karmelitańskimi w Burundi i Rwandzie. Pragniemy Ci podziękować za Twoją ojcowską opiekę nad naszymi misjonarzami, braćmi Afrykańczykami, przyjaciółmi i współpracownikami misji.

Czytaj dalej…

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Zachariasz

List z podziękowaniami od o. Zachariasza i całego Wikariatu Regionalnego

Gitega, 4.05.2021

Drogi Ojcze Janie,
Drodzy Współpracownicy, Wolontariusze, Dobrodzieje
Kochani Przyjaciele Misji Karmelitańskich

Minął ponad tydzień odkąd zakończyliśmy Drugi Kongres Kapitularny Regionalnego Wikariatu Burundi – Rwanada karmelitów bosych Krakowskiej Prowincji. Trwał on dokładnie 5 dni (20 – 25 kwiecień) i zastał uroczyście podsumowany w Niedzielę Dobrego Pasterza, kiedy to medytowaliśmy słowa Psalmu 22 „Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie”.

Czytaj dalej…

II Kongres kapitularny Wikariatu regionalnego Burundi - Rwanda 20-25 kwietnia 2021

PRZESŁANIE II Kongresu KAPITULARNEGO KARMELITÓW BOSYCH WIKARIATU REGIONALNEGO Burundi – Rwanda

Burundi, Gitega 20 – 25 KWIETNIA 2021

Drodzy bracia i siostry w Karmelu,

Drodzy Przyjaciele,

Są drogi, które Bóg kreśli pośród meandrów naszej historii, tak bardzo narażonej na różnego rodzaju niepewności. Kongres, którego celebrację zakończyliśmy, miał się odbyć po Kapitule Prowincjalnej przewidzianej na kwiecień 2020 roku. Wspomniana Kapituła odbyła się jednak w lipcu z powodu pandemii Covid-19. Kongres został zatem przeniesiony na listopad. Jednak i ten termin okazał się niemożliwy (zamknięte granice pomiędzy Rwandą i Burundi oraz niemożliwość przyjazdu Prowincjała). Przeszkody naszego spotkania nie ustąpiły, jednak dzięki Waszej modlitwie i wsparciu, pomimo nieobecności Prowincjała reprezentowanego na Kongresie przez o. Fryderyka Jaworskiego (jednego spośród misjonarzy), mogliśmy się spotkać w Gitedze, w Burundi – chociaż pierwotnie Kongres miał się odbyć w Butare, w Rwandzie.

Czytaj dalej…

II Kongres kapitularny Wikariatu regionalnego Burundi - Rwanda 20-25 kwietnia 2021

II Kongres kapitularny Wikariatu regionalnego Burundi – Rwanda 20-25 kwietnia 2021

II Kongres kapitularny Wikariatu regionalnego Burundi – Rwanda
20-25 kwietnia 2021
komunikat n. 2

DRUGI DZIEŃ OBRAD

W środę 21 kwietnia rozpoczęliśmy pracę od weryfikacji tekstu sprawozdania z dnia pierwszego. Poranne sesje w całości były poświęcone raportom poszczególnych wspólnot (Musongati, Butare, Gahunga, Bujumbura, Gitega). Następnie miała miejsce okazja do wymiany spostrzeżeń dotyczących minionych czterech lat i dalszej perspektywy.

Czytaj dalej…

Rycerze Kolumba z Brodnicy

Pomoc Misjom – Rycerze Kolumba z Brodnicy

Rycerze Kolumba Rady 16405 im. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy działającej przy parafii p.w. Jezusa Miłosiernego nawiązali kontakt z ojcem Maciejem Jaworskim karmelitą bosym pracującym w Rwandzie. W trakcie rozmów prowadzonych za pomocą e-maili dowiedzieliśmy się jak działają misje z jakimi problemami się borykają, jaką działalność prowadzą i postanowiliśmy wspomóc o. Macieja w jego pracy.

Czytaj dalej…

Mój Brat Pigmej

Mój brat Pigmej – wywiad Magdaleny Dobrzyniak z O. Maciejem Jaworskim OCD

Głód, brak dachu nad głową, niewolnicza praca, utrudniony dostęp do edukacji, to tragiczna codzienność pigmejskich rodzin żyjących w Burundi. Praca Misyjna w tak bardzo dotkniętym nędzą i wyzyskiem kraju jest więc prawdziwym wyzwaniem. Prócz głoszenia Słowa Bożego i posługiwania sakramentami, ważne jest także wypełnianie nakazu Jezusa – „wy dajcie im jeść”. W ramach pomocy mającej na celu poprawę jakości życia, prócz prowadzenia projektów edukacyjnych i zdrowotnych, od kilku lat realizowany jest również program „Dom dla Pigmeja”.
O trudach ale i radościach pracy na Misji w Burundi w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego opowiada o. Maciej Jaworski OCD.

Czytaj dalej…