Teresa przyjaciółką misjonarzy

Wiedziałam, do czego się zobowiązuję, toteż zabierając się do dzieła, wzbudziłam w sobie podwójną gorliwość. (C32r)

Pragnienia misyjne realizowała jako karmelitanka w klauzurze nigdy jej nie opuszczając. Jednocześnie w bardzo konkretny sposób, poprzez korespondencję z misjonarzami, wie o codziennych trudnościach życia misyjnego i nimi żywo się interesuje. Świadczy to o Jej osobistym zaangażowaniu w sprawy całego Kościoła. Oto okoliczności zapoznania pierwszego misjonarza. „Jezus spełnił moje pragnienie, a nawet posunął się jeszcze dalej, gdyż marzyłam o jednym tylko kapłanie, który co dzień pamiętałby o mnie przy ołtarzu. To święta nasza Matka Teresa przysłała mi pierwszego brata, niczym świąteczny bukiet, w 1895 r. Byłam wówczas pochłonięta pracą w pralni, kiedy matka Agnieszka od Jezusa, odciągając mnie na bok, przeczytała mi list, który dopiero co otrzymała. Chodziło o młodego seminarzystę, którego – jak powiedziała – natchnęła św. Teresa. Prosił on w liście o siostrę, która troszczyłaby się w szczególny sposób o zbawienie jego duszy oraz wspomagałaby go modlitwą i wyrzeczeniem, kiedy pojedzie na misje, aby tym samym mógł ocalić wiele dusz” (C 31v).

Oto Jej korespondencyjni bracia misjonarze, których nazywa swoimi duchowymi braćmi:

Maurycy Belliere, urodził się 10 czerwca 1874, podnie jak Teresa w Normandii, 8 dni po urodzeniu zmarła mu mama, ojca poznał dopiero, gdy miał lat 11. Koresponduje ze św. Teresą jako kleryk interesujący się misjami. Do Afryki wypływa dzień przed śmiercią Teresy, 29 września 1897r. Tymi słowami wyraża wdzięczność Teresie za Jej modlitwę i cierpienie w jego intencji: Dusza, którą tak miłujesz i za którą poświęciłaś tyle modlitw i dobrych uczynków, wreszcie zrealizowała – lub przynajmniej prawie w pełni – jej najdroższe pragnienia. Twój brat, droga Siostro, od wczoraj stał się misjonarzem. Powiedz, komu on to zawdzięcza? Najpierw Jezusowi, który go wybrał, ale zaraz po Nim, mojej ukochanej Siostrze w Karmelu w Lisieux, mojej Siostrze Teresie od Dzieciątka Jezus – całkowicie zwyciężyłaś, bo zrobiłaś wszystko – przez mój sposób postępowania wydawało mi się, że przeszkadzam temu co robisz; ale Twój Jezus jest tak dobry. Tak bardzo Cię kocha, że nie mógł odmówić Twemu cierpieniu, które prosiło o miłosierdzie dla mnie. Dziękuję z głębi serca, droga Siostro; Tobie zawdzięczam ten wielki honor, że jestem dzisiaj misjonarzem Jezusa. Widzisz, jaki On jest dobry…” (list z 10.08.1897r.)

Po przyjęciu święceń jako kapłan w Zgromadzeniu Ojców Białych pracuje w Malawi. Po pięciu latach licznych trudności i kłopotów zdrowotnych dalszy pobyt na misjach był niemożliwy. Przebywa we Francji w szpitalu Dobrego Zbawiciela (ten sam, gdzie przez 3 lata przebywał ojciec św. Teresy, Ludwik Martin). Umiera mając zaledwie 33 lata.

 

Adolf Roulland, urodził się 13 października 1870 r podobnie jak Teresa w Normandii. Wstępuje do Seminarium Misji Zagranicznych w Paryżu, w 1896 roku wypływa statkiem na misję do Chin. Przed wyjazdem otrzymuje od Teresy wiersz specjalnie z tej okazji napisany, pt: Do Matki Boskiej Zwycięskiej

Pracuje w trudnych warunkach Kościoła w Chinach. Po okresie solidnego przygotowania, zostaje wykładowcą w seminarium, zakłada liczne szkoły, kształci nauczycieli, kieruje regionem zdziesiątkowanym przez prześladowania w 1898r. Po 13 latach w imię posłuszeństwa niechętnie, ale wraca do Francji. Zeznaje podczas procesu beatyfikacyjnego w 1911r., był obecny na beatyfikacji jak i kanonizacji swojej „siostry duchowej”.

 

 Homilia wygłoszona 19 października 1997 w Rzymie, podczas której Ojciec św. ogłosił św. Teresę Doktorem Kościoła

Św. Teresa zostaje ukazana wiernym jako Doktor Kościoła w dniu, w którym obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Gorąco pragnęła poświęcić się głoszeniu Ewangelii i ukoronować swoje świadectwo najwyższą ofiarą męczeństwa. Wiadomo też, z jak wielkim osobistym zaangażowaniem wspierała pracę apostolską o. Bellier’a, misjonarza z Afryki oraz o. Roulland, misjonarza z Chin. W swojej gorliwości ewangelizacyjnej kierowała się jednym tylko ideałem, o którym sama pisze: Prosimy Boga, byśmy mogli pracować dla jego chwały, kochać Go i sprawiać, by inni Go kochali”.

1. Teresa przyjaciółką misjonarzy

2. Patronat misyjny w duchu Św. Teresy

3. Okoliczności ogłoszenia misyjnego patronatu Św. Teresy

4. W sercu Kościoła będę miłością!

5. Źródła duchowości misyjnej Teresy

6. Aktualność Misyjnego patronatu św. Teresy od Dzieciątka Jezus dzisiaj

7. Patronat misyjny św. Teresy od Dzieciątka Jezus – wywiad

8. Literatura