DAR SIÓSTR KARMELITANEK BOSYCH

m_2029_1

„Radosnego dawcę Bóg miłuje!”

Drodzy Przyjaciele Misji!

Na nasz apel o zbieranie darów na „misyjny kiermasz czerneński” w lipcu 2016r. z wielką hojnością odpowiedziały klauzurowe Siostry Karmelitanki Bose ze Spręcowa k/Olsztyna, z Wrocławia, z Tarnowa oraz Oświęcimia. Oprócz gorliwej modlitwy za misje, nasze Siostry ze Spręcowa ofiarowały hojny dar w postaci kilkudziesięciu ikon i obrazów z własnej pracowni klasztornej oraz figurki Dzieciatka Jezus! Nasze Siostry z Wrocławia ofiarowały afrykańskie ozdoby, rzeźby i wiele drobiazgów artystycznych. Nasze Siostry Karmelitanki z Tarnowa ofiarowały afrykańskie obrazy na płótnie, rzeźby, ozdoby  i przedmioty użytkowe z Afryki. Siostry Karmelitanki z Oświęcimia ofiaorwały kartki świąteczne, Różańce i Koronki do siedmiu boleści oraz figurki Dzieciątka Jezus. Bóg zapłać za wielką życzliwość i otwarte serce! Jak widać klauzura nie zamyka serc lecz jeszcze bardziej czyni je misyjnymi! Wraz ze wszystkimi Przyjaciółmi Misji pragniemy – wyrazić naszą wdzięczność – przez ofiarowanie codziennie Dziesiątki Różańca w intencji uproszenia nowych, świętych i licznych powołań do klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Spręcowie, Wrocławiu, Tarnowie, Oświęcimiu… Modlitwę tą rozpoczniemy 1 lutego a zakończymy 3 marca br.  Niech Bóg błogosławi i wynagrodzi każdy dobry dar miłosierdzia!

O. Jan Ewangelista OCD Sekretarz Misji

Link do strony Sióstr: www.karmelsprencowo.pl   www.karmelitankibose.wroclaw.pl