Misje karmelitańskie w TV TRWAM

Filmy o naszych karmelitańskich misjach zostaną wyemitowane w TV TRWAM, po raz pierwszy w historii.
1. Film „Odwaga wiary” – ukaże się dnia 18 października 2015 o godz. 11:30 oraz 06.11.2015 o godz. 13:25
2. Film „Owoce naszych misji” ukaże się 09.11.2015 o godz. 11:40
3. Film „Spacerem po misji…” ukaże się 16.11.2015 o godz. 11:40
4. Film „Owoce posługi misyjnej” ukaże się 12.11.2015 o godz. 17:15
5. Film „Idźcie i nauczajcie” ukaże się 14.11.2015 o godz. 14:55
Filmy o pracy misyjnej Karmelitów Bosych w Burundi i Rwandzie powstały dzięki inspiracji o. Edmunda Wrzesińskiego OCD z Warszawy, kapelana ZHR i misjonarza należącego do pierwszej grupy misyjnej oraz pomocy o. Macieja Jaworskiego OCD – ówczesnego Sekretarza misji. Ich realizacji podjął się w roku 2013 P. Paweł Zarzycki z Warszawy, harcmistrz ZHR-u [por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Zarzycki_(instruktor_harcerski)] który osobiście wyruszył do Rwandy i Burundi w tym właśnie celu. Dwa filmy dokumentalne pt: „Odwaga wiary” oraz „Idźcie i nauczajcie…”, a także cztery krótkie edukacyjne, są zrealizowane w nowoczesnej formie, profesjonalnie, dynamicznie i w pięknej scenerii krainy tysiąca wzgórz i jezior! Mogą stać się doskonałą pomocą na spotkaniach karmelitańskich Ognisk Misyjnych, podczas rekolekcji i animacji misyjnej.
Kolejne emisje nie są jeszcze wyznaczone, prosimy więc śledzić ramówkę TV Trwam. Emisja programów może ulec zmianie ze względu na specyfikę stacji TV Trwam.
Dziękujemy Dobremu Bogu i Matce Karmelu za to opatrznościowe i autorskie dzieło P.Pawła Zarzyckiego, które jako dar, zostanie udostępnione szerszej publiczności dzięki posłudze TV Trwam. Bóg zapłać!
Książeczka o naszych misjach wraz z tymi filmami na płytce DVD jest do nabycia w Wydawnictwie Karmelitów Bosych w Krakowie (cena 15 zł): http://www.wkb-krakow.pl/1197/Polscy-Karmelici-Bosi-na-Misjach-w-Rwandzie-i-Burundi-w-Afryce-ksiazka-z-filmem.html
oraz w Biurze Misyjnym.
Zapraszamy