MŁODZI LIDERZY I KARMELITAŃSKIE DZIEŁA

MŁODZI LIDERZY I KARMELITAŃSKIE DZIEŁA

MŁODZI LIDERZY I KARMELITAŃSKIE DZIEŁA

Przygoda z młodzieżą w Gitega rozpoczęła się w momencie, gdy grupa kilku osób poprosiła o możliwość korzystania z naszej sali w Centrum Duchowości, aby tam przygotowywać śpiewy liturgiczne. Tak zrodziła się schola młodzieżowa, która z czasem przerodziła się w mały chór pod wezwaniem św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej.

MŁODZI LIDERZY I KARMELITAŃSKIE DZIEŁA

To był zaledwie pierwszy impuls. Kolejny krok to zorganizowanie cyklu spotkań (tematyczne weekendy formacyjne dla młodzieży), które przyciągnęły do nas studentów z Gitega i Bujumbura. Zapraszaliśmy różnych ciekawych ludzi, którzy poprzez świadectwa, warsztaty dzielili się swoim doświadczeniem. Tematy oscylowały wokół: relacji, poznawania siebie, kształtowania dojrzałej emocjonalności i seksualności, powołania, wierności, modlitwy.

MŁODZI LIDERZY I KARMELITAŃSKIE DZIEŁA

Dalej poszło jak lawina. Z dużej grupy wyłoniła się mała grupa liderów, którym zaproponowaliśmy formację w dziedzinie leadership i zaangażowanie w animację weekendów młodzieżowych dla szerszego grona. Szybko stali się odpowiedzialni za przygotowywanie spotkań sami proponując wiele tematów. Stali się apostołami wśród młodzieży – wedle myśli św. Jana Pawła II, który pragnął aby młodzi ewangelizowali młodych.

W między czasie udało nam się zorganizować 2 sesje warsztatów muzycznych dla chóru, który dzisiaj ma już swoje kostiumy liturgiczne i towarzyszy Wspólnocie w różnych wydarzeniach. Zaprzyjaźniliśmy się i udało nam się poznać także ich rodziców organizując okazjonalne Msze i koncerty.

MŁODZI LIDERZY I KARMELITAŃSKIE DZIEŁA

Liderzy odkrywając swój potencjał zaczęli efektywnie organizować swoją pracę się stając się coraz bardziej kompetentnymi misjonarzami nowej ewangelizacji. Obecnie jest to grupa 20 osób. Działają w czterech sektorach:

  1. Komunikacja i multimedia (promocja duchowości poprzez audiowizualny w internecie)

  2. Przygotowywanie projektów, ekonomia (opracowywanie projektów)

  3. Sekretariat (dokumentacja działalności liderów, archiwum, baza dabych)

  4. Sztuka i kultura (przygotowywanie festiwalu młodych talentów).

Są to kilkuosobowe zespoły, które ściśle ze sobą współpracują nie ograniczając się jedynie do jednej wspólnoty karmelitów bosych w Gitega.

MŁODZI LIDERZY I KARMELITAŃSKIE DZIEŁA

W dobie Covid-19 podjęli szybką interwencję w naszej parafii w Musongati organizując animację i instruktaż z zakresu promocji higieny, jako prewencji przeciw rozprzestrzenianiu się korona wirusa. Sami najpierw przeszli odpowiednie szkolenie, rozwijając swoje kompetencje i świadomość.

Podobne działania zostały przeprowadzone w kilku wioskach pigmejskich, gdzie nasi młodzi studenci z Bujumbura rozprowadzali środki higieniczne i pomagali w przeprowadzeniu szkoleń dla administratorów wiosek.

To również oni podjęli się zadanie medialnej promocji projektu budowy domów dla pigmejów robiąc montaż filmowy, który dokumentuje realizację projektu.

MŁODZI LIDERZY I KARMELITAŃSKIE DZIEŁA

Wśród Liderów są młodzi utalentowani muzycznie, technicznie, aktorsko i sportowo. Ta ostania dziedzina też jest w zakresie ich zainteresowania. Jeden z liderów prowadzi regularne treningi dla grupy kadetów foobolowych ewangelizując przez sport.

Sekcja multimedialna zaangażowała się w projekt Ijambo WhatsApp. To oni przygotowują montaże audio, które są publikowane w naszej grupie karmelitańskiej. Są to dwa cykle tygodniowe:

  1. W sobotę wysyłamy medytację niedzielnej ewangelii (rozważania są nagrywane przez braci różnych wspólnot według metody Lectio divina, a następnie montowane w oprawę muzyczną i grafikę)

  2. wprowadzenie do lektury Pisma Świętego (cykl animowany przez Jean Claude Ndabaniwe, nasz współbrat studiujący w Rzymie).

MŁODZI LIDERZY I KARMELITAŃSKIE DZIEŁA

Do tego należy dodać okazjonalne rozważania i medytacje o świętych Karmelu. Obecnie młodzi technicy uczą się montażu filmowego i wezmą udział w przygotowaniu Facebooka naszego Centrum Duchowości. Przygotowywując grafiki i afisze pomagają nam promować różne inicjatywy duszpasterskie takie jak: Szkoła wiary (Bujumbura), emisje prowadzone w Radiu Maryja, apostolstwo młodzieży w Gitega.

Z myślą o liderach we wrześniu zostały zorganizowane warsztaty praktyczne, w czasie których młodzież mogła spotkać się ze specjalistami różnych dziedzin. W czasie tych warsztatów liderzy pracowali w swoich sekcjach:

  • Komunikacja i multimedia
  • Przygotowywanie projektów, ekonomia
  • Sekretariat
  • Sztuka i kultura

W grupie 20 liderów są także nasi trzej postulanci:

MUDACUMURA KIZITO Michael (Rwandyjczyk, 24 lata)

UWIZEYE Fidèle (Rwandyjczyk, 22 lata)

NIYONKURU Dieudonné (Burundyjczyk, 24 lata).

MŁODZI LIDERZY I KARMELITAŃSKIE DZIEŁA

Jako młodzi adepci Karmelu biorą udział w programie Rozwój kompetencji w dziedzinie leadership, który proponujemy studentom i są zaangażowani we wszystkich sekcjach.

Oprócz intensywnej nauki języka francuskiego i angielskiego, podejmują swoje obowiązki domowe: opieka nad trzodą chlewną, bydłem, królikami, owcami, uprawa ogrodu warzywnego. Mają także powierzone misję poza wspólnotą: katecheza „dzieci ulicy” w ośrodku Sióstr Niepokalanego Serca Maryji, animacja spotkań i katecheza dla dzieci w Centrum dla Niewidomych, które jest prowadzone przez siostry Bene Bernadette.

Poprzez inicjację do życia we wspólnocie, do pogłębionej modlitwy i praktykę duszpasterską dotykają jednocześnie tego, co duchowe i materialne, co ludzkie i boskie. Mają kontakt z niepełnosprawnymi oraz z dziećmi, które wymagają szczególnej opieki. W ten sposób uczą się prawdziwego braterstwa i dzielenia się z potrzebującymi.

o. Paweł Porwit