Modlitwa za zmarłych misjonarzy Karmelitów Bosych br. Marceli Szlosarczyk +1996

Wspomnienie zmarłych misjonarzy

Od 2 do 8 listopada każdego roku przypada w Kościele katolickim szczególny czas modlitwy za zmarłych i ofiarowania odpustów za nich. Wspominamy więc i ogarniamy modlitwą dusze naszych misjonarzy którzy „poprzedzili nas do Ojczyzny niebieskiej”. Z pierwszej grupy misyjnej odeszli już do Boga: o. Leonard Kowalówka, o. Kasjan Dezor, br. Marceli Szlosarczyk i o. Teofil Kapusta. Pierwsze dni listopada to czas wspominania i modlitwy za zmarłych. We środę 2 listopada o godz. 17.00 w kaplicy Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus (Kraków, Szczyglice ul. Krakowska 8) zostanie ofiarowana Msza św. w intencji zmarłych  misjonarzy, misjonarek i przyjaciół misji

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

MODLITWA ZA ZMARŁYCH OJCÓW I BRACI MISJONARZY

Psalm 130

Z głębokości wołam do ciebie Panie,

Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho

na głos mego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu,

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,

dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka,

niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,

u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela

ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Panie, niech nie będą zawstydzeni na wieki

Ci, którzy w Tobie pokładają nadzieję

Okaż im Panie Twoje miłosierdzie

I daj im Twoje zbawienie.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj swoim zmarłym sługom, misjonarzom – O. Leonardowi, o. Teofilowi, o. Kasjanowi i br. Marcelemu Karmelitom Bosym, którzy oddali swoje życie, realizując nakaz Chrystusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, wszystkich Aniołów i Świętych Twoich, dopuścił naszych zmarłych Braci i Siostry, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie

A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Modlitwy do Matki Bożej za dusze w czyśćcu cierpiące

Najświętsza Panno Maryjo, Gwiazdo Morza, racz spojrzeć na biedne dusze, które sprawiedliwość Boża zatrzymuje w płomieniach miłości czyśćcowej. Są one drogie dla Twego Boskiego Syna, gdyż odeszły z tego świata w stanie Jego łaski, tęsknią za oglądaniem Jego oblicza i nie mogą same siebie oczyścić z wszelkich pozostałości po przebaczonych grzechach. Świętość Jego wymaga, aby całkowicie upodobniły się do Boga w palącym ogniu czyśćca. Niech się wzruszy Twe serce, Matko litościwa. Pośpiesz z pociechą dla tych dusz, które Cię zawsze kochały i teraz ślą do Ciebie swe westchnienia. Okaż żeś jest im Matką, skoro przyjęłaś je za swoje dzieci. Bądź im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj ich męki, skróć ich cierpienia swym potężnym wstawiennictwem i nie zwlekaj z ich wybawieniem. O łaskawa! O litościwa! O słodka Panno Maryjo. Amen.