Zaproszenie na 1 X 2019 – rozpoczęcie miesiąca misyjnego!

Wielebna Siostro Przełożona,

Papież Franciszek ogłosił miesiąc Październik 2019 Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Tematem tego miesiąca są słowa z listu Ojca Świętego: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Pragniemy z entuzjazmem odpowiedzieć na wezwanie Papieża Franciszka do odnowy misyjnej Kościoła, a pierwszym dziełem misyjnym jest modlitwa. Dlatego w całej Polsce, już od stycznia, Siostry w zgromadzeniach klauzurowych modlą się w intencji misji, misjonarzy i Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

W Archidiecezji Krakowskiej w miesiącu październiku będą celebracje Mszy świętych w intencji misji z udziałem sióstr zakonnych, kleryków, dzieci, młodzieży, studentów i wszystkich wiernych w parafiach; modlitwa w Kościołach wieczystej adoracji; koncert muzyki barokowej odtworzonej z byłych Redukcji (Misji) Jezuickich; quiz wiedzy misyjnej dla dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny, festyny misyjne, wystawy, festiwal filmów misyjnych. Dekanatom zostali przydzieleni misjonarze, którzy podejmą animację misyjną w parafiach i szkołach. Program na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny jest zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego: www.misje.diecezja.pl

Serdecznie zapraszamy Czcigodne Siostry Zakonne do Kościoła Ojców Karmelitów Bosych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 18, na doroczne świętowanie uroczystości św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji katolickich, w dniu 1 października 2019 r.

Program:

16.00 – Kiermasz misyjny

17.00 – Różaniec w intencji misji Świadectwo o. Bartłomieja Kurzyńca, misjonarza w Rwandzie i Burudii, obchodącego Jubileusz 50-lecia życia zakonnego

18.00 – Msza Święta na rozpoczęcie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, której przewodniczyć będzie ks. bp Jan Zając.

Po mszy św., oo.. Karmelici zapraszają, uczestniczących w uroczystości, na herbatę rwandyjską i burundyjską oraz ciastko misyjne.