1972.01.05 Rutana – List O. Leonarda do Ks. Bp Wesołego.

JM+JT

Muyange, 5.01.1972

Ekscelencjo

Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Powołując się na obietnicę Waszej Ekscelencji uczynioną mi w Paryżu, ośmielam się pokornie przypomnieć ją i prosić o pomoc dla naszej misji. Pomoc ta, zwłaszcza w początkach, jest dla nas bardzo konieczna.

Pomoc ta zostałaby przeznaczona:

1. na odnowienie i adaptację zniszczonej misji,

2. na odnowienie 10 kaplic misyjnych pomocniczych, znajdujących się w opłakanym stanie,

3. na zbudowanie salki parafialnej w centrum Misji w Mpinga.

Dn. 22.01.72 kończymy kurs języka kirundi, część Ojców będzie odbywać staż na różnych misjach, dwóch odbywać będzie kurs kirundi w Muyange. Ja z dwoma Ojcami i dwoma Braćmi w Mpinga rozpocznę życie karmelitańskie.

Ośmielam się więc polecić gorąco wspaniałomyślności Waszej Ekscelencji te początki misji, prosząc równocześnie o modlitwę i błogosławieństwo.

Pomoc można by przekazać na adres:

Economato Generale dei Missionari d’Africa

C.C. 1/32507 Casa Generalizia Soc. Missionari d’Africa

/Padri Bianchi/ Via Aurelia 269, 00165 – Roma

Zaznaczając: pour Carmes Dechaux, diocese Bururi, Burundi.

Łącząc wyrazy najgłębszej czci i zapewnienie pamięci w modlitwie

O. Leonard Kowalówka

Wikariusz Prowincjalny Misji OCD