Historia bractwa szkaplerznego w Kigali, Rwanda – O. Liberiusz Saruye

Bractwo Szkaplerzne w Kigali powstało w 1998r. założone przez o. Jean-François, (który gościł w Polsce w ubiegłym roku) po powrocie ze studiów we Francji. Zasadniczo na początku składało się z wierzących miasta Kigali (stolica Rwandy), którzy chcieli pogłębić pobożność do Maryi Matki Karmelu. Ale wcześniej to o. Eliasz Trybała, przyodział ich szkaplerzem św.

Bractwo Szkaplerzne w Kigali powstało w 1998r. założone przez o. Jean-François, (który gościł w Polsce w ubiegłym roku) po powrocie ze studiów we Francji. Zasadniczo na początku składało się z wierzących miasta Kigali (stolica Rwandy), którzy chcieli pogłębić pobożność do Maryi Matki Karmelu. Ale wcześniej to o. Eliasz Trybała, przyodział ich szkaplerzem św.

Wraz z przybyciem o. Jean-Francois grupa przekształcała się, by w przyszłości utworzyć Świecki Karmel w Rwandzie, po czym zaczęli pojawiać się wierzący z innych miejscowości i diecezji: Byumba, Ruhengeri, Butare, Kagbayi i Nyundo. Zdecydowano więc spotykać się raz w miesiącu, konkretnie w ostatnią niedzielę miesiąca. Jakiś czas później powstał komitet organizacyjny dla lepszego funkcjonowania wspólnoty.

Czego należało nauczać w tej, spragnionej ducha karmelitańskiego wspólnocie? O. Jean-Francois poświęcił się w całości, mimo trudności z przemieszczaniem się (Butare – Kigali to dystans ponad 100 km.) i prowadził formację karmelitańską: historia Zakonu karmelitańskiego; historia i rola szkaplerza św. w życiu chrześcijańskim; modlitwa karmelitańska według naszej matki św. Teresy z Avilla; mała droga i oddanie się Miłości Miłosiernej św. Teresy z Lisieux; elementy duchowości św. Jana od Krzyża. W 2000 roku o. Jean-François opuścił swoją ukochaną ojczyznę (Rwandę) i udał się do Bujumbury (Burundi) by tam misjonować. Bractwo szkaplerzne jednak nie zostało osierocone. Ojciec Delegat, Damian natychmiast mianował asystentem grupy o. Liberiusza Saruye, aby kontynuował rozpoczęte dzieło. Z każdym rokiem wspólnota powiększała się, ale i rodziły się nowe Bractwa poza stolicą. O. Liberiusz nie tylko zajmuje się formacją grupy z Kigali, ale i odwiedza, naucza i zapala do gorliwości nowo powstałe grupy. Np. 4 stycznia 2003r. o. Liberiusz wraz z zarządem wspólnoty z Kigali odwiedził Bractwo Szkaplerzne w diecezji Byumba, zostali gorąco przyjęci przez ponad 500 członków przybyłych z różnych parafii tej diecezji. Część z ludzi spędziła noc w pomieszczeniach diecezjalnych, ale inni musieli wracać nocą, a wszystko po to, by móc się spotkać z duszpasterzem szkaplerznym odpowiedzialnym za ten ruch w Rwandzie. Był to dzień pełen radości dzięki wzruszającym dyskusjom, śpiewom i tradycyjnym tańcom.

Wróćmy jednak do naszych owieczek z Kigali. Wspólnota z Kigali podjęła wybór, aby gdy nadejdzie odpowiedni moment przeobrażać się we wspólnotę Świeckiego Karmelu. Z początkiem roku dokonaliśmy podziału wspólnoty na dwie grupy: uczestnicy z dłuższym stażem, lepiej już uformowani do Karmelu Świeckiego i nowi, początkujący. W grupie zaawansowanej formacja bardziej podkreśla życie świeckich w Karmelu, wśród początkujących zaś nacisk kładziony jest na duchowość szkaplerzną. Kończąc chciałbym zasygnalizować naszą wielką potrzebę szkaplerzy z materiału i oczywiście medalików szkaplerznych i innych dewocjonaliów. Już teraz jesteśmy niezmiernie wdzięczni względem wszystkich udzielających nam pomocy we wzrastaniu w duchowości karmelitańskiej posyłając nam wszelkie dewocjonalia.

o. Liberiusz-Maria, Butare