1971.02.21 Poznań – List O. Leonarda do O. Michała Machejka.

List O. Leonarda Kowalówki do O. Michała Machejka.1

JM+JT

Pax Christi!

Poznań 21.02.1971

Drogi Ojcze!

Korzystam z okazji, by przesłać kilka słów. Jestem bardzo zajęty przygotowaniem. Było u nas spotkanie misyjne: Definitorzy, przeorzy, zelatorzy, misjonarze. Będzie mały biuletyn.

(…) Mamy na razie kłopoty z wizą francuską. Jesteśmy w trakcie składania wniosków o paszporty. Ja i grupa poznańska już to uczyniliśmy.

W kwietniu zjawi się pewnie u Ojca Ks. Bp. Martin, bo chciał się ze mną widzieć w Rzymie, ale dla mnie to chyba niemożliwe. Podałem mu adres Ojca. Ojciec zna moje plany pełnego życia karmelitańskiego i pełnej pracy apostolskiej, życia wspólnego.

Z Francji nie mam jeszcze żadnej pozytywnej odpowiedzi, a kilka negatywnych już tak. Do Ks. Banaszaka nie pisałem jeszcze.

Zmartwiłem się, że Ojciec podał wyjazd z Rzymu do Burundi 9 VII. To niemożliwe. Nie bylibyśmy może nawet 1 miesiąc we Francji. Jeśli Ojciec nie może zmienić tej daty na 30. VIII, postaram się to uczynić sam w Paryżu.

(…). Serdecznie pozdrawiam.

Leonard

1Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych , Archiwum Misji Burundi Rwanda, Sygnatura 5/39, k.19 r. [AKP OCD AMBR 5/39, k. 19 r]

Pobierz w pdf 1971 02 21 Poznań – List O. Leonarda do O. Michałą Machejka.