1971.03.14 Poznań – List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.

List O. Leonarda do O. Prowincjała Remigiusza Czecha.1

JM+JT

Pax Christi!

Poznań, 14.03.1971

Przewielebny Nasz Ojcze!

Dziękuję za list. Pragnąłbym zobaczyć się z Naszym Ojcem, by zdać sprawozdanie ze stanu naszych przygotowań i starań. Może uda mi się przyjechać w pierwszych dniach kwietnia, ale upewnię się, czy Nasz Ojciec jest w domu.

Wszyscy już złożyliśmy wnioski o paszport, jeden tylko O. Klaudiusz z powodu braku zaświadczenia o stosunku do służby wojskowej jeszcze tego nie zrobił. Wizy włoskie, a raczej promessę [obietnicę] już większość otrzymała. Z Francji nie mamy jeszcze zaproszenia, ale mam nadzieję, że niebawem nadejdzie.

Przygotowania postępują na razie bez obciążania konta Prowincji. Resztę ustnie opowiem.

Całuję św. Szkaplerz i ręce Naszego Ojca

fr. Leonardus a Passione Domini