1971.05.24 Poznań – List O. Leonarda do Siostry Hardy z Francji

JM + JT

Pax Christi!

Poznań, 24.05.1971

Droga Siostro,

Zachęcony przez O. Jana Chaffarod zwracam się do Siostry, by przedstawić moją prośbę.

Jedenastu misjonarzy, Karmelitów Bosych z Polski, wyjeżdża do Afryki. Pomiędzy nimi jest dwóch braci zakonnych, jeden przygotowuje się do bycia pielęgniarzem, drugi jest kucharzem i ślusarzem. Chodzi o to, że podczas naszego pobytu we Francji (24 VI – 23 VIII) mogliby pracując ćwiczyć się w znajomości języka francuskiego. Czy mogłaby Droga Siostra znaleźć dla nich jakąś pracę w Waszym Szpitalu? Może Siostra wysłać odpowiedź do O. J. Chaffarod. Będę za to bardzo wdzięczny. Do uzgodnienia pozostałoby ustalenie godzin pracy, ale możemy to zrobić zaraz po naszym przyjeździe do Paryża.

Oczekując łaskawej odpowiedzi, modlę się za Drogą Siostrę, prosząc Pana, który obiecał: „Zaprawdę, powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”

Zechciej przyjąć, Droga Siostro, wyrazy szacunku i zapewnienie o pamięci w modlitwie.

O. Leonard od Męki Pańskiej OCD

Pobierz pdf: 1971 05 24 Poznań – List O. Leonarda do Siostry Hardy z Francji