Misyjne spotkanie opłatkowe 2018

Tegoroczne spotkanie opłatkowe dnia 13 stycznia, zgromadziło około 30 przyjaciół i dobrodziejów misji karmelitańskich z Krakowa i okolic. W sobotnie popołudnie, Mszą św., której przewodniczył O. Sylwan Zieliński, w koncelebrze z O. Sylwestrem Potocznym i O. Janem, rozpoczęliśmy dziękczynienie za misjonarzy oraz tych wszystkich którzy byli, są i będą ich pomocnikami. W homilii o. Sylwan wspominał jak prawie 50 lat temu, Słowa Jezusa „ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”, usłyszało jedenastu Braci Karmelitów Bosych; jak pierwsi Ojcowie, stanęli w obecności Boga i poważnie potraktowali Jego wezwanie, wypełniając Jego wolę, stając na ziemi afrykańskiej na początku września 1971 roku; jak odpowiadali na nowe wyzwania Kościoła w Rwandzie i Burundi czyniąc to, czego oczekiwał od nich Bóg na polu misyjnym, w samym sercu Afryki; jak pomoc humanitarna, edukacyjna i zdrowotna ofiarowana tamtejszym ludziom, kształtowała ich w powołaniu do tego, kim mieli się stać w oczach Boga, czyniąc dobro i rozdając miłość najuboższym.
Po wyjściu z Karmelitańskiego Wieczernika, wszyscy przeszliśmy do sali św. Anny na drugą część spotkania, gdzie w rodzinnej atmosferze, łamiąc się opłatkiem, mogliśmy doświadczyć wspólnoty serc rozpalonych miłością i jednością pragnień dla których nas zebrał Bóg, w ten sobotni wieczór.
Za kilka lat będziemy świętować 50 lecie naszych misji w Burundi i Rwanda, a niektórzy z uczestników naszego spotkania opłatkowego wspierają misjonarzy od 1971r. O trudzie misjonarzy wiemy wiele z książek o. Teofila Kapusty, o. Macieja Jaworskiego czy o. Bartłomieja Kurzyńca. Natomiast o tym jak wygląda współpraca z misjonarzami osób świeckich, wolontariuszy i przyjaciół misji – wiemy niewiele. O. Jan poprosił wszystkich o pisemną odpowiedź, każdego z obecnych oraz każdego kto pomaga naszym karmelitańskim misjom, na pytanie:
• Od kiedy pomagam misjom karmelitańskim?
• W jaki sposób pomagam misjonarzom?
• Dlaczego pomagam misjonarzom?
Odpowiedzi na te pytania poprosił by nadsyłać pisemnie na adres Biura Misyjnego lub pocztą elektroniczną na adres sekretarz@misjekarmel.pl.Sama jestem bardzo ciekawa tego co napiszecie, bo zaangażowanie wielu z Was rozciąga się prawie na całą pięćdziesięcioletnią historię współpracy z misjami karmelitańskimi. To musi być ciekawe doświadczenie!
Nasze spotkanie opłatkowe przeplatała modlitwa różańcowa za misjonarzy, w której wraz z Maryją, prosiliśmy o wszelkie dary Ducha Św. dla nich, na ofiarne i radosne pełnienie ostatniego nakazu Jezusa.
Nie zabrakło oczywiście możliwości nabycia pamiątek misyjnych, a w szczególności wspaniałej kawy i herbaty z Burundi! Niektórzy zaczynają swoją współpracę misyjną od zjedzenia krówki misyjnej.
Na koniec spotkania Ojciec Jan udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa. Spotkanie opłatkowe, to preludium do tego jak można wspólnie wspierać misje. Zacznijmy od Różańca misyjnego w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 17.15 przed Mszą Św. o 18.00 w intencji misji karmelitańskich, w kościele O. Karmelitów bosych (ul. Rakowicka 18.). Poprowadzi je o. Sylwan Zieliński misjonarz. Przybywajcie! Ja też tam będę!
S. Ananiasza