Pierwszy Kongres Wikariatu Burundi i Rwanda

PIERWSZY Kongres Kapitulny w Wikariacie Regionalnym w Burundi i Rwandzie.
Po czterdziestu pięciu latach istnienia, misje karmelitańskie weszły w nowy etap rozwoju. Liczba Afrykańczyków przerosła liczbę misjonarzy z Polski, a nasza obecność misyjna dojrzała do swej większej autonomii. W związku z tym ostatnia Kapituła Prowincjalna, uwzględniając aktualne tendencje rozwojowe, poleciła wypracowanie statutu przyszłego wikariatu regionalnego. Pierwszym krokiem ku temu było przygotowanie Statutu Biura Misyjnego w Krakowie. Z pomocą o. Łukasza Kasperka Statut ten został opracowany i zatwierdzony ad experimentum na 3 lata w roku 2015, a Statut Wikariatu został aprobowany przez Kapitułę Prowincjalną, obradującą w dniach 25 kwietnia do 3 maja 2017 r.. Tym samym Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych erygowała Wikariat Regionalny w Burundi i Rwandzie.
Dnia 29 czerwca w klasztorze karmelitów bosych w Butare komisja skrutacyjna w składzie: o. Kamil Ratajczak, o. Gallican Nduwimana i o. Amédée Nzeyimana dokonała podliczenia głosów, jakie członkowie Wikariatu oddali na mających ich reprezentować podczas Kongresu Delegatów.
Zostali wybrani:
1. o. Jean Claude M. Ndatimana
2. o. Zachariasz Igirukwayo
3. o. Celestin Muhire
4. o. Jean Claude Michael Mworoha
5. o. Jean M. Vianney Uwamungu
6. o. Cyryl Barutwanayo
7. o. Jean M. Vianney Sakubu
8. o. Dieudonné Ruhanyura
9. o. Maciej Jaworski
10. br. Ezéchiel M. Mukeze

Zgodnie z instrukcją dotyczącą przygotowania pierwszego Kongresu Kapitulnego w Wikariacie Regionalnym Burundi i Rwanda biorą w nim udział następujący zakonnicy:
– z urzędu:
1. o. Łukasz Kasperek, delegat Prowincjała (tylko z głosem czynnym),
2. o. Fryderyk Jaworski, delegat Prowincjała w Afryce,
3. o. Gallican M. Gabriel Nduwimana, I radny Delegatury,
4. o. Amédée Jean Paul Nzeyimana, II radny Delegatury,
5. o. Kamil Ratajczak, przełożony w Butare,
6. o. Sylwester Potoczny, przełożony w Musongati (z powodu złego stanu zdrowia powrócił do Polski 3 lipca 2017)
7. o. Jean François Nkunzimana, przełożony w Gahunga,
8. o. Liberiusz Maria Saruye, przełożony w Gitega.
– z wyboru:
9. o. Jean Claude M. Ndatimana,
10. o. Zachariasz Igirukwayo,
11. o. Celestin Muhire,
12. o. Jean Claude Michael Mworoha,
13. o. Jean M. Vianney Uwamungu,
14. o. Cyryl Barutwanayo,
15. o. Jean M. Vianney Sakubu.

W dniach 23-28 lipca 2017 r. odbywa się pierwszy Kongres Kapitulny tegoż Wikariatu.
Niedziela 23 lipca – przybycie do Butare wszystkich uczestników.
Poniedziałek 24 lipca – dzień skupienia – prowadził o. Eugeniusz SAC
Wtorek 25 lipca – Sprawozdanie z życia i działalności Delegatury z ostatniego trzechlecia oraz wybory.
o. Łukasz Kasperek – Informacje o zasadach przebiegu Kongresu i wyborów Wikariusza oraz Radnych
o. Fryderyk Jaworski – Sprawozdanie ze stanu aktualnego Wikariatu – wyzwania i możliwości. Więź z Prowincją i Biurem misyjnym. Aktualna sytuacja finansowa Wikariatu – wyzwania i możliwości. WYBÓR WIKARIUSZA I RADNYCH
Środa 26 lipca – Sprawozdanie z życia i działalności wspólnot (Gahunga, Musongati i Gitega, następnie Butare i Bujumbura),
o. Amadeusz – sprawozdanie z przebiegu formacji początkowej i ciągłej. Ratio i etapy formacji.
Czwartek 27 lipca – o. Zachariasz : Życie duchowe i braterskie w Wikariacie.
o. Franciszek i o. Liberiusz : Działalność pastoralna: parafie, bractwa szkaplerzne, OCDS, Centrum Duchowości, dzieła charytatywne, Caritas i pomoc ubogim.
Piątek 28 lipca
Sytuacja finansowa Wikariatu : wyznawania i możliwości. Uchwały i rozporządzenia Kongresu.
Około 18.00 Zamknięcie Kongresu