Prośba o modlitwę za o. Eliasza Trybałę…

Drodzy Przyjaciele naszych misji!

Dziś zakończono pierwszy etap diagnostyki o. Eliasza. Obecnie przebywa on w naszym klasztorze Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej 18 by nabrać sił do dalszego leczenia. Można go odwiedzić (w godz. 10.00 – 14.00 oraz od 16.00 do 19.00). Po około dwóch tygodniach poznamy wyniki badania histopatologicznego i zostanie podjęte dalsze leczenie. Modlimy się o łaskę uzdrowienia i sił dla niego. Wszystko w rękach Bożych…

o. Jan Ewangelista