Złoty Jubileusz Obecności Męskiej Gałęzi Karmelu Terezjańskiego w Regionie Burundi i Rwanda (1971-2021)

Obecny rok 2021 dla męskiej gałęzi Karmelu terezjańskiego jest łaską świętowania złotego Jubileuszu 50-lecia obecności w naszym regionie Afryki. Mowa tu o regionie Burundi i Rwanda, gdyż z jednej strony Wikariat Regionalny Karmelitów Bosych obejmuje aktualnie te dwa kraje, z drugiej zaś, wizja misji koordynowana przez o. Leonarda w 1971 roku była od początku ukierunkowana na fundację w Burundi i w Rwandzie jednocześnie.

Czytaj dalej…

Zaproszenie do wspólnego dziękczynienia i łączności duchowej z okazji uroczystej celebracji Jubileuszu 50-lecia obecności karmelitów bosych w Burundi i Rwandzie

Drodzy Bracia i Siostry w Karmelu,

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje naszych misji,

Karmelici Bosi Wikariatu Regionalnego Burundi – Rwanda w łączności z własną Prowincją, skąd 1 września 1971 przybyło 11 misjonarzy, aby zaszczepić męską gałąź karmelu terezjańskiego w naszym regionie Afryki, zapraszają do wspólnego dziękczynienia za łaskę 50-ciu lat obecności w Kościele lokalnym.

Czytaj dalej…

Homilia o. Jana Kantego Stasińskiego – Sanktuarium Św. Józefa – Poznań

Umiłowani w Chrystusie, Bracia i Siostry.

Umiłowani w Chrystusie, Bracia i Siostry

W dzisiejszej Ewangelii świętej słyszeliśmy słowa Chrystusa, pewien wyrzut wobec Apostołów: „Czemu bojaźliwi jesteście?” Mieć lęk to jest normalne uczucie, które często u człowieka się pojawia, ale bojaźń, strach to nie jest tylko uczucie, to jest pójście za tym uczuciem wbrew temu, co się powinno robić.

Najmilsi, myślę, że ta sprawa jest ważna, jeżeli przypominamy sobie o sprawach misyjnych, żeby unikać lęku.

Przyznam się, że mam bardzo wielkie opory, strach, lęk, ale nie chciałbym zgrzeszyć lękiem i jeśli mi przyszło mówić homilię wobec takiego areopagu karmelitów i dystyngowanych gości, to niech Pan Bóg da mi siłę, żebym mógł wypowiedzieć to, […] co dotyczy sytuacji, którą dzisiaj w tej Mszy Świętej przeżywamy w 50 lecie naszej misji karmelitańskiej w Afryce, w [Burundi i] Rwandzie.

Czytaj dalej…

Akt zawierzenia misji św. Józefowi

Św. Józefie Opiekunie Jezusa Chrystusa i Oblubieńcze Maryi Dziewicy! Tobie Bóg powierzył Syna Bożego! Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus Pan stał się człowiekiem. Dziś i my sami przychodzimy do Ciebie z ufnością! Pragniemy Ci podziękować za 50 lat Twojej opieki nad naszymi misjami karmelitańskimi w Burundi i Rwandzie. Pragniemy Ci podziękować za Twoją ojcowską opiekę nad naszymi misjonarzami, braćmi Afrykańczykami, przyjaciółmi i współpracownikami misji.

Czytaj dalej…

II Kongres Regionalnego Wikariatu Burundi i Rwanda w Gitega 2021 - O. Zachariasz

List z podziękowaniami od o. Zachariasza i całego Wikariatu Regionalnego

Gitega, 4.05.2021

Drogi Ojcze Janie,
Drodzy Współpracownicy, Wolontariusze, Dobrodzieje
Kochani Przyjaciele Misji Karmelitańskich

Minął ponad tydzień odkąd zakończyliśmy Drugi Kongres Kapitularny Regionalnego Wikariatu Burundi – Rwanada karmelitów bosych Krakowskiej Prowincji. Trwał on dokładnie 5 dni (20 – 25 kwiecień) i zastał uroczyście podsumowany w Niedzielę Dobrego Pasterza, kiedy to medytowaliśmy słowa Psalmu 22 „Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie”.

Czytaj dalej…