Zmiany adresów poczty elektronicznej

wykrzyknik

UWAGA

Wraz z nową stroną internetową uległy zmianie adresy poczty elektronicznej

Nowy adres do kontaktu z Biurem Misyjnym to biuro@misjekarmel.pl.

Zmienił się również adres strony www. Nowy adres to misjekarmel.pl

Od dnia 27.05.2017 występują problemy z pocztą pod adresem misje@karmel.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

WIELKI KIERMASZ MISYJNY W CZERNEJ od 16 lipca do 23 lipca 2017r.

Biuro Misyjne Karmelitów Bosych oraz Przyjaciele Misji Karmelitańskich organizują KIERMASZ MISYJNY w CZERNEJ (w dniach 16-23 lipca 2017 r.). W tym roku wszelkie złożone ofiary zostaną przeznaczone na FUNDUSZ ADOPCJI KLERYKÓW NASZYCH KARMELITAŃSKICH MISJI W RWANDZIE I BURUNDI. Uczestniczenie w wychowaniu przyszłego kapłana ma głęboki wymiar duchowy. Wiele rodzin po cichu pragnęłoby, by ich dziecko zostało kapłanem, ale, albo nie mają syna, albo syn nie ma powołania, albo są bezdzietni. Wiele osób w młodości pragnęło wyjechać na misje, by tam pomagać ubogim i głosić Chrystusa, ale nie było im dane. Adoptowanie kleryka na misjach to okazja, by po latach wrócić do wcześniejszych pragnień i przez adopcję przyszłego afrykańskiego kapłana, uczestniczyć w ewangelizacji! (szerzej mówi o tym o. Maciej Jaworski z Butare).

Czytaj dalej…

Życzenia Wielkanocne 2017

„Przyjdźcie z radością do swego Pana. Bogaci i ubodzy, wszyscy razem się cieszcie.
Starający się i lekkomyślni, uczcijcie ten dzień. Ci, co pościli i ci, co nie pościli, weselcie się dziś.
Stół zastawiony – rozkoszujcie się wszyscy.
Baranek obfity – niech nikt nie wyjdzie głodny.
Wszyscy przyjmijcie bogactwo miłosierdzia.
Niech nikt nie martwi się z powodu swych grzechów, bo z grobu zabłysło przebaczenie.
Niech nikt nie lęka się śmierci, bo wyzwoliła nas od niej śmierć Zbawiciela.
Zniszczył ją Ten, Kogo ona trzymała.
Unieszkodliwił piekło Ten, Który zstąpił do piekieł.
Zmartwychwstał Chrystus – i piekło zostało obalone.
Zmartwychwstał Chrystus – i przepadły demony.
Zmartwychwstał Chrystus – i weselą się aniołowie.
Zmartwychwstał Chrystus – i Życie odzyskało swe prawa.
Zmartwychwstał Chrystus – i nikt z martwych nie pozostał w grobie.
Bo Chrystus zmartwychwstał, jako pierwszy z tych, co pomarli.
Jemu chwała i królestwo na wieki wieków. Amen” (św. Jan Chryzostom)

Drodzy Przyjaciele naszych misji!
Jednoczymy się z Wami w czasie świętych dni Triduum Paschalnego, nowenny do Bożego Miłosierdzia i uwielbieniu Jezusa Zmartwychwstałego. Modlimy się za każdego z Was i z serca dziękujemy Bogu, że dał nam tak dobrych i hojnych Przyjaciół którzy zawsze wspierają dzieło misji głoszenia mocy Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Niech On sam dotknie duszy każdego z Was i obdarzy silną wiarą w Niego, rozpali ogień miłości ku Niemu i umocni nadzieję życia na wieki. Żyjcie wiecznie w Bogu i nie umierajcie przed czasem przez grzech i zwątpienie! Z serca Wam błogosławimy +

Misjonarze Karmelici Bosi z Rwandy i Burundi

Deklaracja przystąpienia do adopcji kleryka karmelitańskiego Ado Kler Ka

Adopcja duchowa kleryka z Afryki to przyjęcie do swojego życia jednego z karmelitańskich KLERYKÓW (FILOZOFIA I TEOLOGIA) w Burundi i Rwandzie, krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych i wspieranie go na drodze do złożenia wieczystych ślubów zakonnych oraz do kapłaństwa. Wsparcie ma dwojaki charakter: materialny i duchowy. Wsparcie materialne to w miarę regularnie składane ofiary na wszelkie wydatki związane z edukacją kleryka, a wsparcie duchowe, to regularna modlitwa za niego.

Ado Kler Ka (PDF)

Szczegóły w najnowszym numerze Amahoro na stronie 30  >>Pobierz Amahoro<<