sł. B. Jean Thierry Ebogo

Przedłożono „Positio” o życiu i cnotach młodego karmelity bosego z Kamerunu sł. B. Jeana Thierry Ebogo od Dzieciątka Jezus i Męki Pańskiej, karmelity bosego

Postulacja Generalna Zakonu Karmelitów Bosych poinformowała, że 3 lipca 2023 r. została przedłożona w Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych Positio o życiu i cnotach sł. B. Jeana Thierry Ebogo od Dzieciątka Jezus i Męki Pańskiej, karmelity bosego.

Sługa Boży urodził się 14 lutego 1982 roku w rodzinie chrześcijańskiej w Bamenda w Kamerunie (Afryka). Od dzieciństwa przejawiał pragnienie zostania kapłanem. Wesoły, dowcipny i inteligentny, chętnie pomagał kolegom i rodzicom w codziennych obowiązkach, nadto dobrze się uczył w szkole parafialnej. W lipcu 2003 r. zapukał do karmelitów bosych na włoskiej misji prowadzonej przez Prowincję Lombardzką Zakonu w Nkoabang. Został przyjęty do postulatu, po odbyciu którego, gdy trwały przygotowania do jego wyjazdu do międzyprowincjalnego nowicjatu karmelitańskiego w Burkina Faso, w jego prawym kolanie ujawnił się nowotwór (osteosarcoma), który uniemożliwił realizację wszelkich zamierzeń.

Rozpoczęły się natomiast pobyty w różnych szpitalach. Choroba nie ustępowała i musiał poddać się amputacji nogi, co przyjął jako ofiarę w intencji nowych powołań zakonnych i kapłańskich dla Karmelu i całego Kościoła. W sierpniu 2005 r. misjonarze przywieźli schorowanego postulanta do Włoch, by skorzystał z lepszej opieki medycznej. Niestety, nowotworu nie udało się powstrzymać i następowały jego przerzuty. Za zgodą Stolicy Apostolskiej pozwolono choremu złożyć śluby zakonne, co uczynił na łożu szpitalnym w Mediolanie 8 grudnia 2005 r., w uroczystość Matki Bożej Niepokalanej. Wkrótce potem, bo 15 stycznia 2006 r., zmarł ze słowami „jak piękny jest Jezus” w szpitalu paliatywnym w Legnano.

Pogrzeb brata Jeana Thierry, najpierw w Legnano, a potem w Nkoabang w Kamerunie, był wielką manifestacją wiary i wielu jego rodaków, współbraci zakonnych i przyjaciół wierzy, że mają w nim wielkiego orędownika przez Bogiem i brata w Karmelu niebieskim. Proces beatyfikacyjny został rozpoczęty 16 lipca 2013 r. w Archidiecezji Mediolańskiej, gdzie trwał do 9 września roku następnego. Kard. Angelo Scola, miejscowy arcybiskup, powiedział wówczas: „Postać  Jeana Thierry jest źródłem pociechy, która pobudza nas do wzięcia odpowiedzialności za siebie samych i postawienia sobie pytania: dla kogo żyję? Stajemy wobec człowieka, który potrafił żyć w całkowitym oddaniu Panu i braciom. Po tym, jak ponieśliśmy Ewangelię w liczne regiony świata, dziś przyjmujemy z radością przybycie na nasze ziemie ewangelizatorów i świadków, takich jak Jean Thierry, by odrodzić się w wierze, uczyć od nowa kochać tych, którzy są blisko i wspierać potrzebujących”.

Przedłożona Positio o życiu i cnotach sługi Bożego będzie najpierw przedmiotem analizy konsultorów teologów Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, a później biskupów i kardynałów, członków tejże dykasterii. W jej opracowanie zaangażowany był szczególnie o. Antoni Sangalli OCD, wicepostulator Prowincji Lombardzkiej Karmelitów Bosych.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD